Header image

Havenvisie Rotterdam

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De gemeenteraad van Rotterdam heeft de Havenvisie vastgesteld. Het creëren van economische en maatschappelijke waarde en het realiseren van duurzame groei is de kern van de Havenvisie.

De Havenvisie geeft de ambitie aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven en fungeert als kompas: de ambities staan als een stip op de horizon, ook als de omstandigheden veranderen. De Havenvisie is tot stand gekomen in samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, het Rijk, Deltalinqs en Provincie Zuid-Holland. De partners zullen de vorderingen volgen via periodieke voortgangsrapportages.

Voortgang Havenvisie 2030 in beeld

Na bespreking in het College van de Rotterdamse Raad is de nieuwe Voortgangsrapportage Havenvisie nu voor iedereen beschikbaar. De rapportage biedt de Havenvisie partners de kans om de relevante ontwikkelingen en gezamenlijke aandachtspunten met elkaar te bespreken en eventueel actie te ondernemen. Denk aan concrete investeringen in de haven, maar ook de uitdagingen bij het verduurzamen van de haven, het personeelstekort, en zorgen over ondermijning.

Voortgangsrapportage

De haven ligt grotendeels op koers om de doelen uit de Havenvisie te halen. De decarbonisatie van de haven laat vooruitgang zien, maar het is mogelijk dat, zonder extra aandacht voor realisatie, de doelstelling niet bereikt zal worden. De toekomstige positie van de Rotterdamse haven en industrie brengt echter ook nieuwe uitdagingen en vraagstukken met zich mee waarvoor de samenwerking van de partners van de Havenvisie nodig is. Zoals bijvoorbeeld de vele openstaande vacatures, de mismatch talent, opleiding en werk en de behoefte aan fysieke ruimte voor de transities.  

Alleen door gezamenlijke inzet zullen de transities in het Rotterdamse haven- en industriecomplex gestalte kunnen krijgen.

Partners Havenvisie

De voortgangsrapportage is een gezamenlijk product van de partners die zich voor de realisatie van de Havenvisie inzetten: Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en het Rijk (ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Infrastructuur en Waterstaat). De rapportage vormt de basis voor de gezamenlijke bespreking van relevante ontwikkelingen in en rond de haven en de bepaling van gezamenlijke aandachtspunten, prioriteiten en acties om de doelstellingen van de Havenvisie te realiseren.