Header image

Pecém - Brazilië

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam is sinds december 2018 partner in de snel groeiende Braziliaanse haven Pecém. De Rotterdamse participatie in de haven van Pecém biedt kansen voor internationale handelsstromen en investeringen vanuit Europa. Pecém heeft door haar strategische ligging de potentie om uit te groeien tot logistiek en industrieel knooppunt van Noordoost-Brazilië.

De haven van Pecém ligt in de deelstaat Ceará op zo’n vijftig kilometer van de hoofdstad van Ceará, Fortaleza. De deelstaat Ceará ligt in het noordoosten van Brazilië en is ruim 3 keer zo groot als Nederland. In 2018 verwerkte de haven van Pecém 17 miljoen ton lading. De haven groeide de afgelopen 10 jaar gemiddeld met 26% per jaar. Door de groei van de economie (nationaal en internationaal) en de hieraan gerelateerde marktvraag kan Pecém doorgroeien naar een overslag van 45 miljoen ton in 2030.

Luchtfoto met zicht op containerterminal en containerkraan

De haven van Pecém is in 2001 kunstmatig aangelegd en bestaat uit een pier die vanaf de kust 2 kilometer de oceaan in steekt. Aan deze pier zitten drie kortere zijpieren. Vanwege de sterke wind en stroming is het laatste deel van de pier omsloten met een L-vormige golfbreker. Op de pieren bevinden zich ligplaatsen voor droge bulk, natte bulk (waaronder LNG), breakbulk en containers. Lading wordt over twee bruggen op de pier via de weg en via pijplijnen naar het vasteland vervoerd.

Verder bestaat de haven uit een industrieel gebied dat nog volop in ontwikkeling is. Er zijn reeds tal van industriële en logistieke bedrijven gevestigd zoals een staalfabriek, energiecentrales (LNG en kolen), cementfabrieken en windmolenfabrikanten.
Ook kent het havencomplex een freezone (ZPE), een gebied van waaruit met belastingvrij gehandeld kan worden.

Commerciële activiteiten, lading en kansen

Droge bulk

Naast de huidige import van ijzererts en steenkool is er potentie voor export van granen en ijzererts.

Natte bulk

Import van LNG voor de twee LNG-energiecentrales. Daarnaast loopt er momenteel een tender voor de bouw van een tankterminal voor fuels en LPG.

Breakbulk

Huidige export van stalen platen, windbladen voor windmolens. Daarnaast vindt er op kleine schaal export van graniet plaats. Er liggen kansen om de export in graniet te vergroten en mogelijke potentie voor RoRo in de vorm van import van voertuigen.

Containers

Er vindt zowel import, export, cabotage als transshipment plaats van containers. Er worden veel fruit, granen, plastic en industriële producten in containers geëxporteerd. De containervolumes gecombineerd met de industriële activiteiten creëren een potentieel voor koude opslag, warehousing en distributiecentra.

Rol Havenbedrijf Rotterdam

In december 2018 is er een aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Daarbij heeft het Havenbedrijf Rotterdam 30% van de aandelen verkregen. Met de participatie krijgt het Havenbedrijf Rotterdam een gezamenlijke zeggenschap op strategische beslissingen en posities op directie-, RvC- en managementniveau.

Door te acteren op het internationale maritieme toneel creëert het Havenbedrijf Rotterdam economische en maatschappelijke waarde voor de BV Nederland en de regio Rotterdam-Rijnmond. Havenbedrijf Rotterdam doet dit om Nederlandse bedrijven kansen te bieden in het buitenland, te leren van internationale best practices, de reputatie van het Rotterdamse maritieme cluster hoog te houden en uit zijn internationale activiteiten financieel rendement te halen. Het Havenbedrijf vervult hierbij verschillende rollen: als adviseur, leverancier, havenmanager en als investeerder. Voor deelname van het Havenbedrijf Rotterdam in bedrijven als Pecém, volgt het Havenbedrijf het eigen opgestelde 'Corporate Social Responsibility'- statement.

Rio de Janeiro vanuit de lucht

BRAZILIË: EEN VERHAAL OVER VEERKRACHT EN SOLIDARITEIT

Brazilië, het land van de toekomst. Zo staat Brazilië, 's werelds 9e economie, ook wel bekend. Het land beschikt over alle benodigde elementen om te bloeien.

‘Kennis en mentaliteit Rotterdamse haven overbrengen naar Brazilië’

Corné Hulst, operationeel directeur van de haven van Pecém

Corné Hulst is de operationeel directeur voor de haven van Pecém in Brazilië. De COO van de Rotterdamse joint venture heeft meer dan twintig jaar in het buitenland gewoond en gewerkt, waaronder Sohar.

Laatste nieuws

Blik op Rio de Janeiro vanaf de berg Corcovado
2 / 7 / 2020

Brazilië: een verhaal over veerkracht en solidariteit

Veranderde rol Havenbedrijf Rotterdam in Braziliaanse haven Porto Central
13 / 12 / 2019

Veranderde rol Havenbedrijf Rotterdam in Braziliaanse haven Porto Central

Allard Kastelein & Camilo Santana
25 / 10 / 2018

Havenbedrijf Rotterdam tekent investeringsovereenkomst voor participatie in haven van Pecém

1/