Taal (nl)

Port Security

In de haven van Rotterdam is de Havenmeester als Port Security Officer (PSO) namens de burgemeester de autoriteit voor de beveiliging in de hele haven. Om de kans op beveiligingsincidenten zo klein mogelijk te houden, zijn er regels voor beveiliging van toepassing in de haven van Rotterdam. Deze regels zijn vastgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in de International Ship & Port Facility (ISPS) Code. De beveiligingsmaatregelen uit de code zijn overgenomen in de Europese verordening 725/2004, deze is onderaan de pagina te downloaden. De ISPS Code geldt voor:

  • vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage, die varen op internationale zeeroutes;
  • passagiersschepen die varen op internationale zeeroutes;
  • mobiele boorplatforms;
  • alle terminals waar bovengenoemde schepen aanmeren.

Beveiligingsniveau in de haven van Rotterdam

Het beveiligingsniveau is een onderdeel van de ISPS Code. Voor terminals worden deze security levels vastgesteld door de nationale overheid. Voor zeeschepen wordt het niveau vastgesteld door de vlaggenstaat of de havenstaat. Bij een verhoogde dreiging gaat het beveiligingsniveau omhoog en moeten schepen en terminals extra beveiligingsmaatregelen nemen. Het Havenbedrijf Rotterdam informeert de verantwoordelijken voor beveiliging van terminals (PFSO’s) over wijzigingen van het beveiligingsniveau.

Security levels:

  1. Normale situatie: standaard beveiligingsmaatregelen zijn van toepassing
  2. Algemene verhoogde dreiging: strengere beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd
  3. Specifieke dreiging: zeer strenge beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd

Het actuele beveiligingsniveau (security level) is 1 (één) in de havens in Rotterdam-Rijnmond en de Drechtsteden

Risicobeoordeling en beveiligingsplan

Op grond van de ISPS Code stelt het ISPS Toetsingsteam (bestaande uit medewerkers van Politie, Douane en Havenbedrijf Rotterdam) risicobeoordelingen op voor de terminals die ISPS-plichtige schepen ontvangen. Die terminals maken een beveiligingsplan waarin de beveiligingsmaatregelen zijn beschreven. Het ISPS Toetsingsteam beoordeelt de plannen en adviseert de PSO. Het is aan de PSO om – indien akkoord – de risicobeoordelingen vast te stellen en de beveiligingsplannen goed te keuren.
Ook zeeschepen dienen een risicobeoordeling en een beveiligingsplan te formuleren. Deze worden beoordeeld door de vlaggenstaat van het schip of namens de vlaggenstaat door een erkende beveiligingsorganisatie.

Aanmelden

Agenturen van schepen die onder de ISPS Code vallen zijn verplicht de ship security pre-arrival information 24 uur van tevoren te melden. Dit kan via het security scherm van Portbase.

Portbase

Verantwoordelijkheden

Ship Security Officers (SSO) zijn verantwoordelijk voor de beveiliging aan boord van schepen. Voor de beveiliging van een terminal is de Port Facility Security Officer (PFSO) verantwoordelijk. Op een terminal dient de PFSO eenmaal per kwartaal een eenvoudige oefening (‘drill’) te houden, en eenmaal per kalenderjaar (met maximaal 18 maanden ertussen) een uitgebreide oefening, waarbij een externe partij deelneemt: een ‘exercise’. Het Havenbedrijf Antwerpen heeft in opdracht van de Europese Commissie het European Handbook of Maritime Security Exercises and Drills ontwikkeld. Het Handbook Port security awareness van het Antwerpse Havenbedrijf kan gebruikt worden voor de verplichte periodieke opfriscursussen voor niet-beveiligingspersoneel dat op de terminal werkzaam is.

Cyberveiligheid in de haven

Havenmeester René de Vries is nu ook Port Cyber Resilience Officer

Contact

Bedrijven in Rotterdam-Rijnmond en de Drechtsteden die zeeschepen willen afhandelen, kunnen dit aangeven via een e-mail naar portsecurityofficer@portofrotterdam.com.
Heeft u een vraag of opmerking over port security in de haven van Rotterdam? Neem dan contact op met het Haven Coördinatie Centrum (HCC) via het telefoonnummer hieronder of via marifoonkanaal 14.

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?