Header image

Dordrecht Inland Seaport

Hoe kunnen wij je helpen?

Dordrecht Inland Seaport is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland en biedt ruimte voor groei, innovatie en duurzame ontwikkeling. Door de strategische ligging op het kruispunt van voor- en achterland, is vestigen in de haven van Dordrecht voor de maritieme maakindustrie, logistieke dienstverleners en overslag van bulk een slimme keuze.

5 redenen om voor vestiging in Dordrecht Inland Seaport te kiezen

Uitstekende bereikbaarheid via het water

Dordrecht Inland Seaport is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland en is qua bereikbaarheid uniek. Dankzij de waterdiepte van 10 meter is de haven ook toegankelijk voor zeeschepen met een diepgang tot 9,45 meter. Binnenvaart- en zeeschepen varen in circa 3 uur vanaf de Noordzee en de terminals op de Rotterdamse Maasvlakte naar Dordrecht. De Oude Maas staat via de Beneden-Merwede in verbinding met de Waal en de Rijn, waardoor de haven onder andere ook in verbinding staat met de Duitse grens. Via het Hollands Diep is de haven van Moerdijk per binnenvaartschip te bereiken en ook Antwerpen is bereikbaar via het water.

Gelegen op een multimodaal kruispunt

Dordrecht Inland Seaport ligt direct aan de A16 op de logistieke as Rotterdam-Breda-Tilburg-Eindhoven-Venlo en Rotterdam – Antwerpen. Ook is de haven gunstig gelegen ten opzichte van de N3, die de A16 met de A15 bij Papendrecht verbindt. De landinwaartse ligging heeft als voordeel dat maritieme lading de filegevoelige A15 kan omzeilen. Het gebied is per spoor eveneens goed verbonden. Er ligt een stamlijn die in verbinding staat met station Dordrecht en het grootste rangeerterrein van Nederland: Kijfhoek. Hierdoor is de aan- en afvoer van stukgoed, containers en bulk via het spoor mogelijk.

Dicht bij de stad, dicht bij personeel

De haven van Dordrecht ligt tegen de stad Dordrecht aan. Hierdoor zijn stedelijke voorzieningen, zoals winkelcentra, tankstations, vergader- en trainingslocaties, restaurants en andere horecagelegenheden nabij. Met een inwonersaantal van bijna 120.000 vind je een grote, gemotiveerde arbeidspool in de directe omgeving. Van oudsher speelt de scheepsbouw en de maritieme industrie een belangrijke rol in de regio. Zo’n 4.000 mensen werken al in de haven. Dagelijks gaan zij op de fiets, met de auto, de scooter of het openbaar vervoer naar hun werk. Personeel van buiten de stad kan de haven bereiken per trein en bus of met de auto.

Cluster voor de maritieme maakindustrie

Voor producenten van maritieme onderdelen of leveranciers van maritieme producten is vestiging in de haven van Dordrecht een slimme keuze. Dordrecht is onderdeel van de maritieme & smart industry topregio Drecht Cities. In dit samenwerkingsverband zitten onder andere ook de gemeenten Alblasserdam, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht. Samen vormen deze plaatsen het belangrijkste cluster voor de maritieme maakindustrie in Nederland. Hier zijn ruim 850 maritieme bedrijven gevestigd, waaronder Boskalis, Royal IHC, Damen Shipyards, Heerema en Oceanco. De haven van Dordrecht maakt ook onderdeel uit van de Westelijke Dordtse Oever (WDO), een agglomeratie van bedrijventerreinen met meer dan 900 bedrijven.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat door veel groen en investeringen in de openbare ruimte

De haven van Dordrecht is niet alleen uniek qua logistieke mogelijkheden en vestigingskansen. Het is een plek met veel groen en parken en er is een grote verbondenheid met het water. De afgelopen jaren heeft Havenbedrijf Rotterdam fors geïnvesteerd in de openbare ruimte. De groenvoorzieningen, parkeergelegenheid en de verkeersinfrastructuur zijn verbeterd en de havens zijn op diepte gebracht. Ook is er een convenant afgesloten voor een betere handhaving door BOA Rotterdam en Stadsbeheer Dordrecht en zijn de OV-verbindingen met Dordrecht CS sterk verbeterd. In het havengebied zijn bovendien de BIZ Louterbloemen en BIZ Krabbepolder opgericht die gezamenlijk maatregelen hebben getroffen ter verhoging van de veiligheid. Er is parkmanagement en met onder andere slagboominstallaties, cameratoezicht en surveillance wordt de veiligheid gewaarborgd. Voor de aankomende jaren staat het verder optimaliseren van het vestigingsklimaat, ontwikkelen van een schoon energiecluster en stimuleren van de werkgelegenheid centraal.

Op deze vestigingslocatie zijn kavels, loodsen en panden beschikbaar voor bedrijven die willen profiteren van uitstekende zee- en intermodale verbindingen. Door de waterdiepte van bijna 10 meter is de haven ook toegankelijk voor zee- en bulkschepen. De haven beslaat inclusief havenbekkens een gebied van 290 hectare. Daarvan is circa 3 hectare grond (met ligplaats) direct beschikbaar om in erfpacht uit te geven. De kavels worden uitgegeven door het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast zijn ook diverse bedrijfspanden en loodsen te huur en te koop.

Wilhelminahaven toekomstbestendig

Met een investering van 3,5 miljoen euro maakte Havenbedrijf Rotterdam de Wilhelminahaven toekomstbestendig. Daarmee kan de haven nu aan de stijgende vraag naar afhandelcapaciteit voldoen. Afmeerboeien zijn vervangen; de loopsteigers, afmeerpalen en duwbakvakken zijn vernieuwd. Hiermee wordt de afhandelcapaciteit verhoogd, de nautische ruimte optimaal benut en de veiligheid voor alle gebruikers vergroot.

Grotere afhandelcapaciteit

De huidige afmeerboeien zijn vervangen door vijf gecertificeerde nieuwe afmeerboeien met een trekkracht tot 200 ton. De nieuwe boeiconfiguratie vergroot de boord-boordafhandelcapaciteit en biedt ook grotere schepen de mogelijkheid om meer en gelijktijdig over te slaan. Het nieuwe boeispan is ontworpen met oog voor de toekomst.

Ontwikkelvisie

Als exploitant van Dordrecht Inland Seaport heeft het Havenbedrijf Rotterdam een langetermijnvisie opgesteld. Naast het uitbreiden van havengerelateerde activiteiten in het havengebied, is het stimuleren van private investeringen, duurzame ontwikkelingen en versterken van de arbeidsmarkt in de regio een belangrijk onderdeel. Voor de aankomende jaren staat het verder optimaliseren van het vestigingsklimaat, ontwikkelen van een schoon energiecluster en stimuleren van de sociale infrastructuur centraal.

Vitaal en duurzaam zeehavengebied

Doel is om Dordrecht Inland Seaport zichtbaar en succesvol te ontwikkelen tot een vitaal en duurzaam zeehavengebied waar het voor havengerelateerde bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen en voor personeel prettig is om te werken.

Om dit te bereiken, zet het Havenbedrijf concreet in op:

  • versterken van de huidige (zee)havengerelateerde bedrijvigheid;
  • verhogen van de productiviteit op de terminals en optimaal gebruik van de beschikbare ruimte;
  • waar nodig verplaatsen van niet-havengerelateerde bedrijvigheid naar bedrijventerreinen in de omgeving, bijvoorbeeld naar de Dordtse Killen;
  • uitbreiding van het havenportfolio met een focus op de overslag van droge bulk, natte bulk en breakbulk, logistiek en distributie en maritieme maakindustrie;
  • verbeteren van de beeldkwaliteit van het gebied door te investeren in de openbare ruimte, waaronder de groenvoorzieningen en de infrastructuur;
  • versterken van de relatie met de omliggende terreinen van de Westelijke Dordtse Oever (WDO) en de stad Dordrecht door onder meer het verbeteren van de bereikbaarheid;
  • onderzoeken naar haalbaarheid ontwikkeling Clean Energy Hub op Duivelseiland in samenwerking met het bedrijfsleven.
Luchtfoto Dordrecht Inland Seaport