Header image

Agribulk-korting

Hoe kunnen wij je helpen?

Met frequentiekortingen stimuleert de haven van Rotterdam charteraars van agribulkschepen om de haven als port of call te kiezen. Deze agribulk-kortingen kunnen, afhankelijk van het aantal aanlopen per jaar, oplopen van 10 tot 25 procent op het reeds betaalde havengeld.

De agribulk-kortingen zijn van toepassing op zeeschepen met een brutotonnage van 10.000 of meer die agribulk lossen en/of laden in Rotterdam.

Shovel in ruim Agribulk carrier

Bepaal de hoogte van de agribulk-frequentiekortingen

Aanlopen per jaarKorting (in %)Toepasselijke aanlopen
1 - 5--
6 - 1010,01 - 10
11 - 2010,01 - 10
15,011 - 20
21-5010,01 - 10
15,011 - 20
20,021 - 5-
51 - >10,01 - 10
15,011 - 20
20,021 - 50
25,051 - >

Toekenning agribulk-kortingen

Kortingen worden alleen op schriftelijk verzoek en achteraf toegekend aan de charteraar. Deze worden berekend aan de hand van het aantal aanlopen per jaar dat aan die charteraar kan worden toegerekend. De korting is daarom niet gebaseerd op het individuele zeeschip. Bij het verzoek om korting dienen de toepasselijke charterparties of soortgelijke documenten worden bijgevoegd.