Header image

'Second call'-korting

Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam maakt het met de 'second call'-korting extra aantrekkelijk voor rederijen om de Rotterdamse haven tweemaal aan te lopen in één 'deep sea'-dienst.

De 'second call'-korting is een korting over het brutotonnage van het schip. Deze korting is van toepassing op in 'deep sea'-lijndienst varende 'general cargo'-schepen, containerschepen, car carriers en roll-on/roll-off-schepen. De 'second call'-korting geldt voor het deel van zeehavengeld dat wordt berekend over het brutotonnage van het zeeschip. De korting kan worden aangevraagd bij de opgave van het zeehavengeld en wordt automatisch verrekend.

De Maasmond bij Hoek van Holland