Header image

Deepsea en feeder

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Rotterdam heeft 'deep sea'-lijnverbindingen met meer dan 1.000 internationale havens en is voor veel containerschepen de first en last port of call. Bekijk Routescanner voor alle deep sea verbindingen.

Door een speciale korting voor second calls op het zeehavengeld kiezen steeds meer rederijen er zelfs voor om Rotterdam twee keer aan te lopen: zowel als eerste aanloophaven op weg naar Europa, als ook als laatste aanloophaven op hun route vanuit Europa. Dit maakt de haven van Rotterdam dé toegangspoort tot de wereld. Feederdiensten sluiten aan op internationale 'deep sea'-diensten.

First & last port of call in Europa

Vanwege de ligging aan de Maasmond zijn terminals binnen 2 uur varen bereikbaar vanaf zee. Door de diepgang van meer dan 20 meter zijn rederijen in staat hun schepen maximaal te benutten. Hierdoor is de Rotterdamse haven ook voor de grootste (meer dan 23.000 TEU) containerschepen de first en last port of call. Dit scheelt al snel enkele dagen op de duur van een transport.

Feederverbindingen

Rotterdam heeft een ruim aanbod van hoogfrequente feederdiensten. Met bestemmingen als het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Scandinavië en de Baltische Staten. Deze verbindingen sluiten naadloos aan op de calls van 'deep sea'-schepen in de Rotterdamse haven. Sommige feederoperators combineren hun dienstverlening met 'short sea'-shipping, waardoor nog meer afvaarten mogelijk zijn.

Kortingen op havengeld

Het Havenbedrijf biedt verschillende kortingen op het havengeld:

  • Second call
  • Transshipment
  • Green award
  • Environmental Ship Index (ESI)
  • Kwantum

Belangrijke transshipmenthaven

Door de vele 'deep sea'-verbindingen in combinatie met de intermodale verbindingen binnen Europa is de Rotterdamse haven dé toegangspoort tot de Europese markt van meer dan 500 miljoen consumenten. Daarnaast is Rotterdam door de vele intercontinentale goederenstromen die er samen komen een belangrijke transshipmenthaven voor internationale goederenstromen. De speciale transshipmentkorting op het zeehavengeld voor het overladen van containers van het ene zeeschip op het andere maakt transshipment voor rederijen extra aantrekkelijk.