Header image

Transhipmentkorting op zeehavengeld

Hoe kunnen wij je helpen?

Transhipment van containers wordt in de haven van Rotterdam aangemoedigd met transhipmentkortingen.

De ECT Euromax-terminal

Voorwaarden transhipmentkorting

De transhipmentkorting geldt uitsluitend voor geladen containers met de 'Sea in/Sea out'-status in Portbase en die in de haven zijn overgeslagen:

  • naar of vanaf een zeeschip in 'deep sea'-dienst
  • of naar een 'short sea'- of feederdienst

Alleen de containeroperator die rechtstreeks zeehavengeld aan het Havenbedrijf Rotterdam betaalt komt in aanmerking voor deze korting.

Hoogte en uitbetalen transhipmentkorting

De transhipmentkorting wordt jaarlijks op verzoek en achteraf uitgekeerd. Om de hoogte van het uit te betalen bedrag te bepalen, gebruikt het Havenbedrijf Rotterdam de gegevens uit het Port Community Systeem van Portbase. De hoogte van het uitgekeerde bedrag is nooit meer dan het netto betaalde zeehavengeld over het desbetreffende jaar.

Download haventarieven

In de brochure Algemene voorwaarden inclusief haventarieven vind je meer informatie over onder meer kortingen, opgave van gegevens en vrijstellingen.