Header image

Kwantumkorting

Hoe kunnen wij je helpen?

Met een kwantumkorting beloont het Havenbedrijf Rotterdam rederijen die veel containerlading in Rotterdam overslaan. Hoe meer containerlading (in tonnen) een rederij per jaar in de haven van Rotterdam overslaat, hoe hoger de korting op het zeehavengeld wordt.

Voorwaarde is dat de schepen in lijndienst varen. Op basis van het totale jaarvolume is de bijbehorende korting in onderstaande tabellen te vinden. Het volume wordt uitgedrukt in tonnen lading en de korting is per klant per jaar.

Voor containerschepen in 'deep sea'-dienst

Volume ≥ (x 1.000 ton)Volume < (x 1.000 ton)Korting (in %)
2968866,0
88614779,0
1477206712,0
2067295114,0
2951413116,0
4131531219,0
531222,0

Voor zeeschepen in 'short sea'-/ feederdienst

Volume ≥ (x 1.000 ton)Volume < (x 1.000 ton)Korting (in %)
1356705,0
67013428,0
1342201210,0
2012335414,0
3354536918,0
536921,0

Voor roll-on/roll-off-schepen in lijndienst en Ropaxschepen

Volume ≥ (x 1.000 ton)Volume < (x 1.000 ton)Korting (in %)
1356705,0
67013428,0
1342201210,0
2012335414,0
3354536918,0
536921,0

Voorwaarden kwantumkortingen

Voorwaarde om gebruik te maken van de kwantumkorting is dat een schip van een rederij in een lijndienst moet varen. Er zijn verschillende type lijndiensten, namelijk 'deep sea'-lijndienst, 'short sea'-lijndienst en roll-on/roll-off-schepen in lijndienst en Ropax-schepen.

Op basis van het vaarschema van rederijen en de verwachte overslagvolumes wordt een inschatting gemaakt van het volume dat een rederij in een kalenderjaar in de Rotterdamse haven zal overslaan. De daarbij behorende korting wordt automatisch verrekend bij de opgave zeehavengeld. In de jaarlijkse eindrekening wordt vervolgens gekeken of de geschatte hoeveelheid overeen komt met de verkregen korting en vindt de eindafrekening plaats.