Header image

De Slufter

Hoe kunnen wij je helpen?

De Slufter is een 250-hectare groot depot voor verontreinigd baggerspecie in het zuidwestelijk deel van de Maasvlakte. Het depot is sinds 1987 in gebruik om deze baggerslib uit havenbekkens en de vaargeul op te bergen.

Het is een natuurlijk verschijnsel dat langzaam stromende rivieren dichtslibben. Om deze havenbekkens, vaarwegen en de aangrenzende rivieren van de Rotterdamse haven bevaarbaar te houden, moet voortdurend worden gebaggerd. Het slib is echter soms vervuild en mag dus niet in zee worden gestort of over het land worden uitgespreid.

Als gezamenlijke beheerders van de Slufter regelen het Rijk en Havenbedrijf Rotterdam de samenwerking voor de voortzetting van de exploitatie en instandhouding van het depot. Het Rijk en het Havenbedrijf kunnen afzonderlijk partijen verontreinigde baggerspecie op hun quota ontvangen. Het Rijk beheert zijn quotum strategisch en het Havenbedrijf Rotterdam stelt een deel van zijn quotum commercieel beschikbaar.