Header image

MBO

Hoe kunnen wij je helpen?

Voor jongeren met een technische mbo-opleiding zijn de kansen op de havenarbeidsmarkt eindeloos. In de regio Rijnmond zijn verschillende opleidingscentra die zich (volledig) richten op het werk in de havenwereld.

Schip in dok met dame erbij

Stagemogelijkheden voor mbo'ers

Opleidingsmogelijkheden voor mbo'ers

Scheepvaart en Transportcollege (STC)

STC group is dé vertical onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. STC group biedt onderwijs aan op vmbo-, mbo- en hbo niveau. Daarnaast biedt STC group volwasseneducatie en toegepast onderzoek. De organisatie is internationaal actief en heeft locaties in binnen- en buitenland. Het hoofdkantoor is gevestigd in mainport Rotterdam.

RDM Campus

Of je nu een carrière als onderhoudstechnicus of lasser ambieert: op RDM Campus leer je een vak. Zadkine en het Albeda College bieden op de Campus techniekonderwijs aan.

Albeda College

Het Albeda College is een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) met ruim 50 vestigingen in de regio Rijnmond. Jaarlijks vinden meer dan 20.000 studenten de weg naar dit opleidingscentrum. Het Havenbedrijf Rotterdam is partner van het Albeda College.

Zadkine

Zadkine is één van de grootste opleidingscentra voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Zadkine participeert in de samenleving in het Rijnmondgebied. Bij het vormgeven van onderwijsprogramma's staan Rijnmondse vraagstukken centraal.

Techniek College Rotterdam

Het techniek college verzorgt technisch en technologisch mbo-onderwijs in de regio Groot-Rijnmond. Samen met het bedrijfsleven worden de opleidingen nog beter afgestemd op de wensen van en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op die manier heb jij een grotere kans op een succesvolle carrière in de technische sector.