Header image

Optimale logistieke processen

16 juni 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Concurrentiepositie verbeteren

De digitaliseringsprojecten die de logistieke processen verbeteren zijn een directe investering in de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven en de toegevoegde waarde die Rotterdam zijn klanten biedt. Tot de initiatieven die opgepakt zijn, behoren onder andere:

  • Routescanner: Met Routescanner.com krijgen ladingeigenaren wereldwijd een completer inzicht in de mogelijke deur-tot-deur-verbindingen voor containers via zeehavens, binnenhavens, spoor- en wegverbindingen. Havens worden zo onderdeel van transparante, digitale transportketens. In de zomer van 2022, kort na de ingebruikname, telde Routescanner direct al zo’n 6.000 unieke bezoekers per maand. En ongeveer 150 operators deelden hun vaar- en rijschema’s op het platform. Alle binnenvaart, spoor en shortsea operators in Noordwest-Europa zijn aangesloten, evenals enkele mondiaal opererende rederijen. Het platform heeft de ambitie om uit te groeien tot de wereldwijde, neutrale plek waarop containerroutes worden getoond.
  • PortXchange: met deze applicatie kunnen rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners alle activiteiten tijdens een port call optimaal plannen, uitvoeren en monitoren op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling. De uitwisseling van geplande, verwachte en gerealiseerde tijden leidt tot kortere port call turn around tijden, een betere terminalbezetting en snellere service door betere planbaarheid.
  • Nextlogic: dit is de digitale planningstool die zich richt op het verbeteren van de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Aangesloten terminals, barge operators en empty depots delen hun actuele informatie over rotaties, containers en kadecapaciteit met het platform. De centrale planningstool BREIN zorgt voor een geoptimaliseerde planning. Resultaten zijn minder onderlinge afstemming, kortere verblijftijden en wachttijden en minder piekvorming, ‘spook-containers’ en ‘no shows’. En uiteindelijk een betrouwbaar en concurrerend binnenvaartproduct.
  • Ontrack: deze applicatie geeft realtime inzicht in het treinvervoer in de Rotterdamse haven en de afhandeling ervan bij de terminal. Ontrack voorziet hiermee in de behoefte van terminals en vervoerders, die hierdoor efficiënter kunnen plannen en beter kunnen anticiperen op afwijkingen.
  • Riverguide: dit is een app voor binnen- en recreatievaart met actuele informatie over onder andere routes, bezetting ligplaatsen, drinkwaterpunten en auto-afzetplaatsen. RiverGuide bundelt de beschikbare data van Zeeland Seaports, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk, Havenbedrijf Amsterdam en Groningen Seaports en stelt uit de combinatie ervan relevante nautische informatie samen voor de vaarweggebruikers.

Innovatie en digitalisering

Op het terrein van toepassing van disruptieve technologieën zijn de volgende projecten relevant:

  • Naviporta: is een open en neutraal platform op basis van blockchaintechnologie, ontwikkeld door het Havenbedrijf Rotterdam, Samsung SDS en ABN-AMRO en biedt alle betrokken partijen binnen de fysieke en financiële supply chain de mogelijkheid om onderling gevalideerde data uit te wisselen. Deze validatie gebeurt door middel van een digitale ‘notaris’ functie, die de herkomst en integriteit van deze data waarmerkt. Naviporta werkt ook als een open marktplaats waarop andere partijen applicaties kunnen aanbieden op basis van deze gevalideerde data. Naviporta moet het transporteren, volgen en financieren van goederen even makkelijk maken als het online bestellen van een boek. In 2019 is de eerste papierloze, onmiddellijk gefinancierde en volledig, van deur tot deur traceerbare container uit Korea met Naviporta afgeleverd in het warehouse van Samsung SDS in Tilburg via de haven van Rotterdam. Na deze geslaagde pilot wordt nu gewerkt aan de lancering van het live platform die naar verwachting eind 2020 wordt opgeleverd.
  • Drones: worden in de haven van Rotterdam al volop ingezet voor inspectie van lastig bereikbare installaties. Maar drones bieden meer mogelijkheden, bijvoorbeeld voor transport van goederen of personen. Havenbedrijf Rotterdam verkent samen met partners de vele toepassingsmogelijkheden in en rond de haven. Pakketvervoerders als Amazon, UPS en DHL experimenteren al met het gebruik van drones voor de aflevering van pakketten. In het havengebied kunnen dergelijke drones worden ingezet om cruciale lading te vervoeren naar schepen. Denk aan spare parts of navigatieapparatuur, maar ook aan bloed of medicijnen. De eerste pakketlevering per drone heeft in mei 2020 plaats gevonden, gevolgd door meer drone-pilots in de Rotterdamse haven.

Wat bezoekers van ons vinden