Header image

Beheer en management

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De kansen die digitalisering biedt voor een beter beheer & management van de haven, pakken we met beide handen aan, vanzelfsprekend met veiligheid als absolute randvoorwaarde.

Zo werkt het Havenmeester Management Informatiesysteem (HaMIS) als digitaal netwerk. Dit is een interactief systeem waarin al het scheepsverkeer wordt gepland, gemonitord en geadministreerd. En Portbase voorziet in een Port Community Systeem (PCS). Dit is een digitale oplossing voor de administratie en documentenstroom rondom het transport van goederen wat resulteert in een grotere efficiëntie, lagere planningskosten, betere en transparante planning, snellere overslag en minder fouten.

'Internet of Things'-platform

Maar we zitten niet stil. Onder regie van het Havenbedrijf Rotterdam leverden samenwerkende it-partners IBM, Cisco, Esri en Axians een Internet of Things (IoT) platform op. Via dit cloudplatform verzamelt en verwerkt het Havenbedrijf data, afkomstig van sensoren in de haven. Op die manier komt er realtime informatie binnen over onder meer infrastructuur, water en lucht en kan de Rotterdamse haven de dienstverlening verbeteren. Het is uiteindelijk de bedoeling in 4D een zogenoemde 'digital twin' van de haven te creëren: een digitale representatie van de werkelijke, fysieke haven.

Port Community Systeem

De haven van Rotterdam is een plek waar honderden partijen samenkomen en samenwerken om goederen zo efficiënt, snel en veilig mogelijk van A naar B te krijgen. De onderlinge afstemming en uitwisseling van informatie verloopt in Rotterdam efficiënt en eenvoudig via het Port Community Systeem (PCS) van Portbase.

Container 42

Met de ambitie om de ‘smartest port’ te zijn, neemt Rotterdam het voortouw in de digitale transformatie van haven en logistiek. ‘Container 42’ is een metafoor voor die transformatie.

Container met daarop in grote cijfers: 42. Een container met veel technische vernieuwingen met doel metingen te verrichten tijdens de reis

Hydro-/meteogegevens

In samenwerking met Rijkswaterstaat beheert Havenbedrijf Rotterdam meetnetten in de haven van Rotterdam. Daarnaast hebben we via het Operationeel Stromingsmodel Rotterdam de beschikking over de verwachte waterstand en stroomsnelheid in de haven.

Zeewering met blokkendam