Barge Performance Monitor

Hoe kunnen wij je helpen?

Rotterdam werkt met haar partners aan betrouwbare en efficiënte verbindingen tussen de haven en bestemmingen in het achterland. Voor containerbinnenvaartschepen die van of naar de haven van Rotterdam varen, hebben we de Barge Performance Monitor ontwikkeld.

De Barge Performance Monitor:

  • biedt inzicht in de betrouwbaarheid van de afhandeling van de containerbinnenvaart;
  • toont de actuele performance van de afgelopen week en de performance van de afgelopen maanden;
  • vergelijkt de werkelijke havenverblijftijd per individueel schip met de gemiddelde verblijftijd van dat schip over het afgelopen jaar;
  • baseert de verblijftijd op de AIS registratie van de schepen.
Achterland verbindingen kaartje

Uitbreiding weergave

Momenteel wordt de performance van schepen tussen Rotterdam en diverse bestemmingen in Duitsland en Zwitserland weergegeven. Een aantal barge operators werkt op dit moment mee. Op termijn willen we de bestemmingen en metingen uitbreiden en ook een functionaliteit aanbieden die de afhandeling voor de komende termijn voorspelt.

De grafiek geeft een overzicht van het aantal binnenvaartbezoeken (met als herkomst de Rijn-corridor) aan terminals, verdeeld over deep sea terminals en niet deep sea terminals

De grafiek geeft weer hoe binnenvaartschepen zich door de haven heen bewegen, gecategoriseerd naar verblijftijd bij terminals, aan publieke kade en vaartijd.

De grafiek geeft het gemiddeld aantal bezochte terminals per scheepsbezoek weer.