Duurzame en efficiënte logistieke ketens centraal tijdens transport logistic 2023

16 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Op basis van innovatieve technologie, het beschikbaar stellen van data, nieuwe duurzame brandstoffen en internationale samenwerkingen doet Rotterdam er alles aan om de haven en de logistieke keten via Rotterdam zo efficiënt en daarmee zo duurzaam mogelijk te maken. Zodoende wordt elke vorm van verspilling in tijd, geld, capaciteit en energie geminimaliseerd. Deze speerpunten staan centraal tijdens transport logistic in München dit jaar.

Verduurzaming en efficiëntie zijn belangrijke thema’s om de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam, de bedrijven in het havencomplex en de logistieke keten te versterken.

Containers

De helft van de bijna 470 miljoen ton goederen die elk jaar worden overgeslagen in Rotterdam worden vervoerd in containers. Dat komt neer op ongeveer 15 miljoen containers per jaar. De containermarkt zal ook de komende decennia blijven groeien als gevolg van bijvoorbeeld toename van de bevolking en de groei van consumptie.

Rotterdam wil deze groei blijven faciliteren en stimuleren, maar wel op een duurzame, efficiënte en data-gedreven manier. Het havencomplex blijft daarom investeren in voldoende capaciteit én connectiviteit. Naar verwachting is er in 2035, 16 miljoen TEU extra capaciteit nodig in de Hamburg-Le Havre range om de verwachte groei te kunnen accommoderen. Rotterdam heeft vroegtijdig geïnvesteerd in het uitbreiden van de capaciteit. Deze investeringen leiden tot zo’n 8 miljoen TEU aan extra terminalcapaciteit in Rotterdam in 2035.

Bestaande assets optimaliseren

Het is belangrijk om capaciteit bij te bouwen, maar nog belangrijker is om het gebruik van bestaande assets te optimaliseren, balans te creëren tussen zeezijde en achterland en een evenwichtig systeem op te zetten wat tegen een stootje kan. De disrupties in de logistieke keten hebben dat de laatste jaren duidelijk gemaakt. De concurrentiepositie van Rotterdam is en blijft uiteindelijk afhankelijk van de performance in de haven en logistieke keten.

Port performance speelt zich af op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld door volumes zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk af te handelen vanuit en naar het achterland, de capaciteit van de achterlandketen te laten meegroeien met de capaciteit aan de zeezijde, de scheepsbezoeken (kosten-)efficiënt te faciliteren en klanten te ondersteunen in het verduurzamen van hun operatie.

De RWG terminal uit de lucht gezien

Boudewijn Siemons, COO van Havenbedrijf Rotterdam: 'Wij zetten ons als Havenbedrijf actief in om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de logistieke keten te vergroten. Met onze sterke infrastructuur en groeipotentieel zijn wij goed uitgerust om aan de toekomstige vraag te voldoen. Door nauw samen te werken met onze partners in de toeleveringsketen streven wij naar voortdurende verbetering en een toekomstbestendige toeleveringsketen voor onze klanten.'

transport logistic München 2023

Havenbedrijf Rotterdam neemt van 9 t/m 12 mei deel aan vakbeurs transport logistic 2023 in München. Tijdens Europa’s grootste internationale supply chain beurs zal de haven van Rotterdam ook dit jaar weer vertegenwoordigd worden door een grote delegatie uit het Rotterdamse havenbedrijfsleven. De stand is te vinden in hal B3 (313/314).