Duurzaamheid

Onderzoek aanleg walstroom bij ECT, APMT2, Vopak en Cruise Port

21 december 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam willen dat er walstroom komt in de container-, cruise- en natte bulksector. Daartoe zijn ze onderzoeken begonnen op de terminals van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), APMT2, Vopak en Cruise Port Rotterdam.

Deze bedrijven zijn nauw betrokken bij het onderzoek. Doel is om te onderzoeken hoe walstroom uitgerold kan worden in de Rotterdamse haven, om de CO2- uitstoot en luchtverontreiniging te verminderen. De studie naar invoering van walstroom in de Rotterdamse haven is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de EU.

Ever Given
Containeroverslag in de Amazonehaven straks aan de stekker? (Foto: Jan Fähmel)

'De onderzoeken passen in het beleid van het Havenbedrijf om samen met de bedrijven en de gemeente te werken aan de energietransitie van de haven. Walstroom speelt daarbij een voorname rol. De onderzoeken zijn belangrijk omdat walstroom voor zeevaart complex is', waarschuwt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf. 'Dat komt onder andere door het forse stroomverbruik en het feit dat veel zeeschepen nog niet de juiste aansluitingen aan boord hebben om gebruik te maken van walstroom. Voordat reders investeren in de nodige aanpassingen, willen ze zeker weten dat hun schepen gebruik kunnen maken van walstroom, ook in andere havens. Daarom werkt Havenbedrijf samen met havens als Antwerpen, Bremen, Hamburg en Le Havre aan de ontwikkeling en planning van walstroomfaciliteiten. Dat moet leiden tot een versnelling van de toepassing van walstroom.'

'We willen in de komende jaren een forse impuls aan walstroom geven', zegt Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie. 'Als straks ook zeeschepen en cruiseschepen ‘aan de stekker’ gaan wanneer ze aan de kade liggen, kunnen vervuilende dieselgeneratoren uit. Dat levert flinke milieuvoordelen op. Het zorgt voor minder luchtvervuiling en draagt bovendien bij aan het halen van onze klimaatdoelen.'

Studie

Met walstroom kunnen zeeschepen duurzame stroom betrekken vanaf de kade. Het Havenbedrijf heeft berekend dat de totale energiebehoefte en dus het verbruik van zeeschepen in de haven circa 750-850 GWh bedraagt. Dat is net zoveel als ongeveer het verbruik van 250.000 huishoudens. Hier is veel winst te behalen voor de luchtkwaliteit, de leefbaarheid en het klimaat. Als schepen ‘aan de stekker’ gaan als ze aan de kade liggen, kunnen dieselgeneratoren uit en dat is goed voor de luchtkwaliteit en de CO2-uitstoot.

Om bij ECT (Amazonehaven), APMT2 (Amaliahaven) Vopak (Botlek) en Cruiseport Rotterdam (Wilhelminakade) walstroom aan te leggen, zijn voorbereidende activiteiten nodig. Die bestaan uit onderzoek, gedetailleerde technische, milieu- en sociale kosten-batenstudies en aanbesteding- en vergunningsprocedures. Tijdens de studies zal met name worden gekeken op welke wijze walstroominstallaties ingepast kunnen worden in de reguliere operatie. Belangrijke facetten hierbij zijn o.a. dimensionering van de installatie zelf, het benodigde ruimtebeslag op de kade en de verdere inpassing in het bestaande elektriciteitsnetwerk.

De onderzoeken op Cruiseport Rotterdam zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Het is de bedoeling dat de alle onderzoeken in 2023 zijn afgerond. De volgende fase bestaat uit de realisatie van walstroom op aangewezen locaties in de haven van Rotterdam op basis van de uitkomsten van de onderzoeken. Wanneer een walstroominstallatie is aangelegd, zullen naar verwachting al direct enkele tientallen zeeschepen per jaar gebruikmaken van walstroom. Dit zal uiteindelijk oplopen tot honderden scheepsbezoeken per jaar wanneer meer schepen zijn voorbereid op het gebruik van walstroom en in de haven meer ligplaatsen zijn voorzien van een installatie.

Europese Unie

Walstroom in Rotterdam

Al ruim tien jaar maakt de binnenvaart op grote schaal gebruik van walstroom in de haven. In de Rotterdamse haven heeft de terminal van Stena Line in Hoek van Holland walstroom. Daarnaast neemt Heerema begin volgend jaar een walstroominstallatie voor zijn offshore schepen officieel in gebruik op de Landtong Rozenburg.