Havenbedrijf knapt Hoefijzer rond Rozenburg op

10 maart 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De renovatie van het Hoefijzer, de groene zone rondom Rozenburg, nadert een nieuwe fase . In week 11 – vanaf maandag 14 maart – verwijdert aannemerij IdVerde de struiken van de bosplantsoenen langs de Boulevard ter hoogte van de Hondenschool ‘Stichting vrienden van Waf’.

Vanaf augustus t/m september 2022 worden de bomen van deelgebied D gekapt. En vervangen door twee soorten lindes.

Droespolderweg werkzaamheden

De werkzaamheden geschieden binnen het kader van de Wet Natuurbescherming en zijn het vervolg van het meerjarig groenvervangingsplan. Ze passen in het beleid van het Havenbedrijf om de buitenruimtes van het haven- industrieelgebied duurzaam te ontwikkelen en aantrekkelijk te houden.

De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het behoud van de soortenrijkdom aan bomen, struiken en kruiden. En het behoud van het fietspad, want de boomwortels drukken het aanliggend pad omhoog.. Voor het rooien van de bomen in het bosplantsoen wordt een kapvergunning aangevraagd. In totaal is er ruimte voor de aanplant van circa 24 nieuwe bomen. Een bollenstrook komt er ook om de biodiversiteit te bevorderen en de entree van Rozenburg te verfraaien.