Bereikbaarheid

Havenbedrijf wil 50 jaar oude Rozenburgsesluis renoveren

20 april 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Vandaag - dinsdag 20 april - is het precies 50 jaar geleden dat om 08.00 uur havenmeester H.J. Brandenburg de Rozenburgsesluis in gebruik stelde. De sluis aan de Neckarweg bij het dorp Rozenburg, is de verbinding voor de binnenvaart tussen het Calandkanaal en het Hartelkanaal. Jaarlijks maken er zo’n 20.000 binnenvaartschepen gebruik van. Het Havenbedrijf bereidt een plan voor om de Rozenburgsesluis te renoveren.

Sluiswachter Bertus viert dat de Rozenburgsluis 50 jaar geopend is
Sluiswachter Bertus viert dat de Rozenburgsluis 50 jaar geopend is. Foto: Ries van Wendel de Joode

De Rozenburgsesluis heeft een totale schutkolk met een lengte van 305 meter. De breedte van de sluis is 24 meter. De waterdiepte is 6,5 meter -/- NAP. Het was de eerste sluis in het Rotterdamse havengebied die door één man kon worden bediend. Dankzij het gebruik van camera’s, praatpalen en luidsprekers. De camera’s stonden opgesteld op strategische punten zodat de sluiswachter in het centrale bedieningsgebouw op monitors een overzicht kreeg van de totale situatie. Vanuit dit gebouw werden de sluisdeuren bediend. Als een schip arriveerde moest het op een wachtplaats gaan liggen. In de praatpaal op het remmingswerk kon de schipper zich dan aanmelden. Begin deze eeuw heeft Havenbedrijf Rotterdam, de eigenaar van de sluis, de bediening gedigitaliseerd. Enkele jaren geleden is het hydraulische systeem nog vervangen.

Toekomst sluis

De Rozenburgsesluis wordt 24/7 bediend door brug- en sluiswachters van het Havenbedrijf Rotterdam. Het is de enige brug of sluis die het Havenbedrijf bedient. Niet zo lang geleden had het bedrijf nog 126 brug- en sluiswachters in dienst. Inmiddels zijn al die andere bruggen over gedragen aan het rijk en de gemeente Rotterdam. Het afgelopen jaar heeft het Havenbedrijf onderzoek verricht naar het bestaansrecht van de sluis. Daaruit bleek dat die nog steeds een belangrijke functie vervult voor de bereikbaarheid en de veiligheid van de haven. Het Havenbedrijf treft nu voorbereidingen om de sluis geheel te renoveren en op afstand te bedienen. Van de 20.000 binnenvaartschepen die gebruik maken van de sluis is 60% tankvaart, 20% droge bulkschepen,10% dienstverlenende schepen en soms wordt het ook gebruikt voor duwbakvaart. Zeevaart maakt nog maar weinig gebruik van de sluis. Het Havenbedrijf vermoedt dat er jaarlijks zo’n 45 miljoen ton goederen door de sluis wordt vervoerd.

Koningin Juliana is aanwezig bij de opening van de Rozenburgsesluis in 1971
Koningin Juliana is aanwezig bij de opening van de sluis in 1971

Theemswegtracé

Het afgelopen jaar kwam de Rozenburgsesluis in het nieuws vanwege het Theemswegtracé.
Onder die naam werkt het Havenbedrijf momenteel aan de verlegging van de havenspoorlijn over de Theemsweg. Het gaat om een traject van ruim 4 kilometer viaduct en twee boogbruggen. Één van die bruggen is over de Rozenburgsesluis gelegd en heeft daardoor de doorvaarthoogte beperkt tot 14 meter. Inmiddels is de onderbouw van het viaduct gereed en legt VolkerRail nu het spoor erover aan. De verwachting is dat eind van het jaar het Theemswegtracé – conform planning - in gebruik kan worden genomen.