Havens van Mannheim en Rotterdam ondertekenen logistieke samenwerkingsovereenkomst

1 mei 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

De havens van Mannheim en Rotterdam gaan de komende jaren meer samenwerken in het verduurzamen en digitaliseren van de logistieke keten tussen beide havens. Om deze plannen kracht bij te zetten tekenden Uwe Köhn, Port Director van Hafen Mannheim en Matthijs van Doorn, Commercieel directeur van Havenbedrijf Rotterdam recent een memorandum of understanding (MoU).

Uwe Köhn (Port director Hafen Mannheim) en Matthijs van Doorn (Commercieel directeur Havenbedrijf Rotterdam). Foto: Marc Nolte
Uwe Köhn (Port director Hafen Mannheim) en Matthijs van Doorn (Commercieel directeur Havenbedrijf Rotterdam). Foto: Marc Nolte

De haven van Mannheim heeft een strategische liggen langs de Rijn-corridor en binnen een sterk industriegebied, vanaf waar bulk- en containerstromen worden vervoerd van en naar Rotterdam.

Thema’s die in de samenwerking aan bod komen, zijn onder andere de mogelijkheden voor het verder uitbouwen van het achterland netwerk via spoor en binnenvaart, het verduurzamen van de keten tot een zero-emission transport corridor voor vrachtvervoer via de weg, het water en het spoor, de betrouwbaarheid en efficiëntie van de afhandeling van binnenvaartschepen bij diepzee en inland terminals verder verhogen en het delen van kennis tussen beide havencomplexen om toe te werken naar een volledig transparante digitale Rijn-corridor.

Wat betreft de energietransitie gaan beide havens onderzoeken of ze gezamenlijk op kunnen trekken in het faciliteren van de infrastructuur voor het transport van alternatieve hernieuwbare energiedragers, die ofwel geproduceerd, ingevoerd of gebruikt worden in de havens, het achterland en tussen de havens langs de corridor.