Duurzaamheid

HGK Shipping en Havenbedrijf Rotterdam tekenen samenwerkingsovereenkomst voor meer duurzaamheid over het water

25 april 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

HGK Shipping en Havenbedrijf Rotterdam hebben op 20 april 2023 een samenwerkingsovereenkomst getekend om duurzame vervoersconcepten over het water tussen zeehaven-achterland te stimuleren.

De focus komt te liggen op waterstoflogistiek en de reductie van CO2-uitstoot door innovatieve aandrijfconcepten en digitalisering. Deze onderwerpen zijn van cruciaal belang voor een betrouwbare en duurzame bevoorrading van de industrie en stabiele logistieke ketens tussen Duitsland en Nederland en binnen Europa.

Matthijs van Doorn en Steffen Bauer
Matthijs van Doorn (links), Commercieel directeur Havenbedrijf Rotterdam en Steffen Bauer, CEO HGK Shipping (Foto: Marc Nolte)

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst zullen Europa's grootste binnenvaartonderneming en Europa's grootste zeehaven onder meer onderzoeken hoe de vraag naar diensten op het gebied van vervoer, opslag en overslag van alternatieve energiebronnen zich zal ontwikkelen. Ook de vergroening van de binnenvaartvloot door innovaties en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen is daarbij een belangrijke factor. Zo moet een betrouwbare toeleveringsketen voor waterstof en alternatieve hernieuwbare brandstoffen tot stand komen om de energietransitie te bevorderen.

HGK Shipping en Havenbedrijf Rotterdam willen ook de transparantie in de keten vergroten door processen efficiënter, flexibeler en duurzamer te maken. Naast het uitwisselen van eigen informatie, over bijvoorbeeld de hoeveelheden en soorten goederen die worden vervoerd en overgeslagen, wil men ook andere spelers meenemen. Dit gebeurt door samenwerking in digitale platforminitiatieven die de communicatie en informatie-uitwisseling tussen alle partners in de supply chain ondersteunen en bijdragen aan standaardisatie in het achterland.

Matthijs van Doorn, Commercieel directeur Havenbedrijf Rotterdam: " Wij zijn erg blij met deze intensieve samenwerking met HGK Shipping. Grensoverschrijdende initiatieven met sterke en ambitieuze partners op het gebied van energietransitie en digitalisering zijn van het grootste belang om ons doel te bereiken en in 2050 een CO2-neutrale haven te zijn. De binnenvaart speelt een cruciale rol in de levering van waterstof aan de Europese markt en tegelijkertijd heeft deze sector de beste papieren om dit op een duurzame en efficiënte manier te doen door op alternatieve brandstoffen te varen en innovatieve technieken te gebruiken."

Steffen Bauer, CEO HGK Shipping: "De haven van Rotterdam speelt een sleutelrol in de toelevering van waterstof aan de Europese industrie. Als belangrijke waterstofhaven is Rotterdam afhankelijk van efficiënte achterlandverbindingen, die wij als HGK Group via de waterwegen verzorgen. Samen kunnen wij de toekomstige aanvoerstromen van de Europese industrie ontwikkelen en zo zorgen voor een betrouwbare en veilige toegang tot hernieuwbare energiebronnen. Bovendien biedt deelname aan initiatieven op korte en middellange termijn de mogelijkheid om de CO2-uitstoot in het proces te verminderen, de digitaliseringsgraad te verhogen en een transparante waardeketen tot stand te brengen."