Energietransitie

Horisont Energi en Havenbedrijf Rotterdam ondertekenen memorandum of understanding voor import blauwe ammoniak

5 augustus 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Gezamenlijk persbericht Horisont Energi & Havenbedrijf Rotterdam

SANDNES, Noorwegen, ROTTERDAM, Nederland – 5 augustus 2021 - Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een overeenkomst gesloten voor het ontwikkelen van een transportcorridor voor blauwe ammoniak van Noorwegen naar Rotterdam.

Barents Blue project Horisont Energi

In de overeenkomst is afgesproken dat Horizont Energi en het Havenbedrijf de mogelijkheden gaan onderzoeken voor het verschepen van blauwe ammoniak van Noord-Noorwegen naar Rotterdam. Deze blauwe ammoniak wordt gemaakt uit aardgas waarbij de vrijkomende CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. Vanuit de haven van Rotterdam kan het worden getransporteerd naar afnemers in Noordwest-Europa.

De definitieve investeringsbeslissing voor de productie van blauwe ammoniak bij het Barents Blue project wordt eind 2022 verwacht. Blauwe ammoniak kan dan vanaf 2025 naar Rotterdam verscheept worden. Barents Blue moet een productiecapaciteit krijgen van 3.000 ton ammoniak per dag, oftewel 1 miljoen ton per jaar.

Ammoniak (NH3) is behalve een essentiële grondstof voor de productie van kunstmest en voor de chemie, ook een zeer efficiënte waterstofdrager. Dit maakt CO2-neutrale ammoniak een van de meest veelbelovende brandstoffen om de scheepvaart CO2-neutraal te maken.

“We zijn enthousiast om in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam Europa te gaan voorzien van schone waterstof en ammoniak, en tegelijkertijd nieuwe, duurzame productie voor schone ammoniak op te zetten in de Barents Zee regio”, aldus Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO van Horisont Energi.

De haven van Rotterdam is een energie-hub voor West-Europa. Ongeveer 13 procent van de Europese energievraag komt nu via Rotterdam de Europese Unie binnen. De haven heeft de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn terwijl het tegelijkertijd zijn centrale rol in het Europese energiesysteem houdt. Het Havenbedrijf verwacht dat in 2050 de vraag naar waterstof in Rotterdam ongeveer 20 miljoen ton groot is. Dat staat gelijk aan 100 miljoen ton ammoniak.

“Er is een belangrijke rol weggelegd voor blauwe waterstof als we de internationale klimaatambities willen realiseren. Dit komt doordat er vooral in de komende jaren te weinig groene waterstof beschikbaar is om in de vraag te voorzien. We hebben elke mogelijke oplossing nodig. Daarom focussen we niet alleen op groen, maar ook op blauw, zoals we ook niet alleen naar lokale productie kijken maar ook naar import”, zegt Nico van Dooren, Director New Business van het Havenbedrijf.