Duurzaamheid

Samskip streeft naar een duurzame logistieke keten

25 april 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 4 minuten

‘Door samen te werken, winnen we samen’ 

Al geruime tijd streeft Samskip naar het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen door transport. De multimodale logistieke dienstverlener heeft verschillende initiatieven ontwikkeld waarvan de effecten niet alleen binnen de eigen bedrijfsvoering merkbaar zijn. De hele logistieke keten profiteert ervan. En er zit nog meer in de pijplijn. 

Als multimodale logistieke dienstverlener heeft Samskip, naast het leveren van de best mogelijke betrouwbare service aan zijn klanten, de reductie van CO2 hoog in het vaandel staan. Door de jaren heen hebben we al duizenden containers op schonere manieren vervoerd in plaats van over de weg. "Maar we kunnen niet stil blijven staan", aldus Pedro Vasconcellos, Head of Sustainability bij Samskip. "We moeten blijven werken aan baanbrekende, positieve veranderingen. Veranderingen die een blijvende impact hebben. Dat doen we met iedereen die onze missie steunt – door samen te werken winnen we samen." 

Samenwerking door de hele keten heen  

"We zijn voortdurend in gesprek met onder andere leveranciers van waterstof- en brandstofcellen", aldus Erik Hofmeester, Head of Vessel Management voor de schepen van Samskip. Vloeibare waterstof heeft zijn voorkeur, "Mede omdat het minder risico’s met zich meebrengt dan gecomprimeerde waterstof." 

Voor zijn groene reis werkt Samskip samen met studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft, het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam en met Europese politici – als het gaat om regelgeving. 

Hofmeester: "Het huidige Europese emissiehandelssysteem is niet altijd rechtvaardig omdat kleinere schepen van minder dan 5000G hiervan vrijgesteld zijn. Een gelijk speelveld is cruciaal. CO2-uitstoot moet over de hele linie worden doorberekend, dus ook voor de kleinere schepen en vrachtwagens. Dit zal de multimodale verschuiving stimuleren, d.w.z. een verschuiving van wegtransport naar schepen waardoor emissies en congestie worden verminderd." 

Samskip schip

Aanzienlijke emissiereductie 

Er zijn inmiddels al aanzienlijke investeringen gedaan in innovatieve, schonere technologieën. Samskip heeft de ambitie om in 2040 'netto nul' CO2-uitstoot te hebben. Dat is veel vroeger dan eigenlijk nodig", aldus Vasconcellos. 

Er worden momenteel verschillende duurzame oplossingen toegepast. Hofmeester: "We hebben bijvoorbeeld vijf schepen die op biobrandstof varen zodat we 45.000 ton CO2-uitstoot per jaar voorkomen. In 2022 is de totale CO2-uitstoot van de dienstverlener met 10 procent verminderd.Dat is zo’n 4% ten opzichte van het basisjaar 2020. In 2022 nam Samskip ook twee extra gecharterde schepen in gebruik die voor de volle 100% op biobrandstof varen. Dat verminderde de CO2-uitstoot per schip met 89%. 

‘Een schonere toekomst stimuleren’ 

"Door het gebruik van biobrandstoffen bieden we onze klanten een milieuvriendelijker product en stimuleren we hun transitie naar een schonere toekomst," aldus Vasconcellos. Om dat te bereiken bekijkt en evalueert de dienstverlener alternatieven voor schepen, duwbakken en wegtransport. "We namen met Samskip Multimodal zelfs de EcoVadis Gold-medaille in ontvangst met een score die ons in de top 2% van meest duurzame bedrijven positioneert," vervolgt de Head of Sustainability. 

Bovendien heeft Samskip in 2022 twee nieuwe spoorlijnen geopend waardoor het multimodale netwerk nog verder is verbeterd en er alleen al in dat eerste jaar duizenden vrachtwagenbewegingen zijn voorkomen. 

"Maar waar ik het meest trots op ben is de bouw van twee Samskip Seashuttles,een 3,2 MW waterstof aangedreven schip, een zogenoemde short-sea vessel, die in 2026 over een groene corridor van Rotterdam naar Oslo zullen varen", vult Hofmeester aan. 

Samskip medewerker

Walstroom en CO2-afvang 

In 2024 hoopt Samskip nog twee schepen op biobrandstof te introduceren. Het bedrijf houdt zich ook bezig met schepen op methanol en overweegt serieus om een door accu's aangedreven duwschip te bouwen dat – als alles volgens plan verloopt – in 2027 tussen Nijmegen en Hull gaat varen. Bovendien zijn twee schepen uitgerust met CO2-afvangsystemen en werken er twee op walstroom. 

"Ook hier is partnerschap", volgens Hofmeester, "essentieel". Wij weten hoe we schepen moeten bouwen, maar andere partijen weten weer meer over de infrastructuur voor de wal. Dan is het goed als je kunt samenwerken met proactieve partners zoals de haven van Rotterdam. En omdat we natuurlijk op zoek zijn naar standaardisatie werken we bijvoorbeeld ook samen met de haven van Oslo voor de walstroom en het bunkeren van waterstof. 

Uitdagingen 

"De groenste energie is de energie die we besparen/niet gebruiken, maar de energie die we wel nodig hebben moet zo groen mogelijk zijn", licht Hofmeester toe. Hij noemt uitdagingen voor zowel de korte als de langere termijn: "Een van de grootste uitdagingen op de korte termijn is om de aanvoer van biobrandstof in de haven van Rotterdam op een acceptabel prijsniveau te krijgen. Op de langere termijn is de belangrijkste uitdaging om de levering van vloeibare waterstof op een aanvaardbaar prijsniveau te krijgen. Er zijn aanzienlijke investeringen mee gemoeid terwijl we ook concurrerend moeten blijven. Klanten zijn bereid extra te betalen voor een schoner transport, maar slechts tot op zekere hoogte. Gelukkig zien we dat steeds meer klanten openstaan voor nieuwe, schonere technologieën. 

*Voor duurzaamheid gerelateerde kunt u contact opnemen met Laurens Dourlein, duurzaamheidsmanager Samskip.