Plezier- en recreatievaart

Vaart u door de rivieren en havens in de regio Rotterdam? Bereid u dan goed voor. De zee- en binnenvaart maken intensief gebruik van de rivieren en havens in de regio Rotterdam. Van watersporters en pleziervaarders vraagt dit extra alertheid, vooral bij de splitsing van vaarwegen en havenmondingen. Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw verblijf of tocht voor te bereiden.

De Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam begeleidt de scheepvaart in het havengebied van Rotterdam. Het verkeersbegeleidend systeem van de Havenmeester zorgt dat alle scheepvaartbewegingen, inclusief die van de pleziervaart, veilig en vlot verlopen. De medewerkers van de Havenmeester zien toe op de naleving van regelgeving.

De Rotterdamse haven is één van de drukst bevaren wateren in Nederland. Vooral de variëteit aan vaarweggebruikers is groot; van zeevaart tot recreatievaart. Dit vergt de nodige voorbereiding, voordat je in de haven gaat varen. Daarom heeft het Havenbedrijf een voorlichtingsfilm gemaakt waarmee we de watersporter bewust willen maken van zijn kwetsbaarheid, de gevaarlijke situaties en hoe die zijn in te perken.

Nautische jaarcijfers

Het afgelopen jaar arriveerden 29.475 zeeschepen in de Rotterdamse haven. Dat zijn er 200 minder dan vorig jaar (29.646) en net zo veel als in 2013 (29.436). Het aantal ongelukken daalde van 129 naar 118 op een kleine miljoen scheepvaartbewegingen ( zee- en binnenvaart). Daaronder bevonden zich 14 ongevallen met pleziervaart. “Rijkelijk veel voor zo’n kleine groep vaarweggebruikers. Daar willen we dit jaar wat aan doen”, aldus havenmeester René de Vries. De regelgeving voor snelheidsbeperking langs de oever en bij in- en uitvaren van havens moet beter tussen de oren van de vaarweggebruikers komen en het Havenbedrijf moet intensiever controleren op vaargedrag.

Spelregels in de haven van Rotterdam

Varen op de doorgaande vaarwegen en in de havenbekkens is gebonden aan regels. Er zijn Rijksregels zoals het BPR en lokale regels zoals de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010. Voor uw eigen veiligheid zijn de volgende spelregels van kracht in de haven van Rotterdam:

  • Luister uit op de daarvoor bestemde kanalen. Dit is verplicht wanneer u een marifoon aan boord heeft.
  • Houd zoveel mogelijk de stuurboordwal aan.
  • Zorg als zeilschip dat de motor altijd gebruiksklaar is.
  • Het is voor pleziervaart verboden de havens in te varen, tenzij ligplaats wordt gekozen in een daarin liggende jachthaven of bij een scheepswerf.
  • Pleziervaart mag alleen afmeren in jachthavens. Dat is natuurlijk ook toegestaan aan het remmingwerk van bruggen en sluizen, maar dan voor korte tijd.
  • Het is verboden om stoffen in het oppervlaktewater te lozen. De meeste jachthavens hebben de beschikking over havenontvangstinstallaties voor bijvoorbeeld motorolie, poetslappen en oliefilters.
  • De Berghaven in Hoek van Holland kunt u gebruiken als vluchthaven. In dit geval moet u toestemming vragen via Verkeerscentrale Hoek van Holland VHF-kanaal 11 of telefoon 010-252 28 01.

Algemene tips

De omstandigheden op rivieren kunnen ruw zijn, vooral wanneer wind en stroom in tegenovergestelde richting gaan. Zee- en binnenvaartschepen kunnen ook voor golven zorgen. Bereid uw reis goed voor en houd de bekendmakingen aan de scheepvaart in de gaten. Op de website Varen doe je samen! vindt u meer tips voor uw vaartocht.

Actuele waterstanden, stroomsnelheid, wind en zicht

Bekijk de actuele weersomstandigheden in de haven van Rotterdam.

Vaarroutes

Pleziervaarders uit de richting Gouda kunnen Rotterdam ook binnendoor bereiken via de Ringvaart door de Zuidplaspolder en de Rotte. Deze route is minder snel, maar rustiger dan de Nieuwe Maas. Houd er rekening mee dat op deze route hoogte en diepte beperkt zijn.

Wees extra alert op de volgende punten in het havengebied van Rotterdam:
• Oude Maas – Nieuwe Maas bij Vlaardingen
• Oude Maas – Hartelkanaal
• Delfshavense Schie – Delftse Schie
• Nieuwe Maas – Noord – Lek
• Oude Maas – Spui

Alle knooppunten staan op gedetailleerde kaarten in de knooppuntenboekjes. De kaarten laten zien hoe u deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren.
Bekijk de knooppuntenboekjes

App: KNRM Helpt

Met de app KNRM Helpt gaat u goed voorbereid het water op. De app biedt informatie over het weer, de golfhoogte en het getij. Ook is het mogelijk om een vaarplan te maken. En heeft u onverhoopt hulp nodig, dan heeft u de Kustwacht of de KNRM Alarmcentrale direct onder de knop.

Bruggen en sluizen

De gemeente Rotterdam biedt informatie over de bruggen en sluizen in Rotterdam.

Contact

Verkeerscentrales
Kampt u aan boord met (nautische) problemen, meld u dan met een verzoek om hulp of ligplaats via:
010-252 28 01 Verkeerscentrale Hoek van Holland
010-252 26 01 Verkeerscentrale Rotterdam
of marifoonkanaal 11.

Haven Coördinatie Centrum
Voor algemene nautische informatie kunt u terecht bij het Haven Coördinatie Centrum.
Marifoonkanaal 11 of via telefoonnummer:

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000 (available 24/7)

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?