Pleziervaart in de Rotterdamse haven

Plezier- en recreatievaart

De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa en strekt zich uit over een lengte van 42 kilometer. Het is een mooi en boeiend maar ook druk bevaren gebied waar zee- en binnenvaart intensief gebruik maken van de rivier en de havens. Bent u van plan om hier te gaan varen, wees dan extra alert en bereid uw reis goed voor.

De Rotterdamse haven is één van de drukst bevaren wateren in Nederland. Vooral de variëteit aan vaarweggebruikers is groot; van zeevaart tot recreatievaart. Dit vergt de nodige voorbereiding, voordat je in de haven gaat varen. Daarom heeft het Havenbedrijf een voorlichtingsfilm gemaakt waarmee we de watersporter bewust willen maken van zijn kwetsbaarheid, de gevaarlijke situaties en hoe die zijn in te perken.

Een goede voorbereiding met de RiverGuide Recreant App

RiverGuide (de app voor vlot, veilig en slimmer varen voor de binnenvaart) is er nu ook speciaal voor de recreant. Gaat u varen in de haven van Rotterdam? RiverGuide Recreant geeft inzicht in o.a. brugopeningen, stroming, jachthavens en heeft een handige routeplanner. De app in werking zien? Portvlogger Leida ging een dag op stap met Ben Röhner van het Havenbedrijf.

Voorbereiding

Gebruik bij uw voorbereiding actuele havenkaarten en bedenk vooraf waar u naar toe wilt. Maak een vaarplan en houd er rekening mee dat er sprake is van eb en vloed in de Rotterdamse haven. Zorg dat u voor u gaat varen weet hoe het tij loopt zodat u daar tijdens uw reis rekening kunt houden met de stroming. Actuele gegevens over getij en stroming zijn te vinden op de Riverguide app.

Technische voorbereiding

  • Ga na welke marifoonkanalen voor u relevant zijn, zowel bij blokkanalen als bruggen en sluizen.

  • Voordat u het water op gaat, mag de technische voorbereiding niet ontbreken. Zorg dat uw boot in orde is zodat u onderweg niet in de problemen komt. Kijk voor meer informatie over de technische voorbereiding op de site van Varen doe je Samen.

  • Riverguide: Download de app, zodat u kunt zien wat er om uw heen vaart. Zet hiervoor de kaartlaag AIS aan. Daarnaast geeft Riverguide u alle relevante gegevens voor het varen van A naar B, inclusief stromingsgegevens en actuele Berichten aan de Scheepvaart.

Varen

Onderweg komt u veel zee- en binnenvaartschepen tegen. Schepen die groter en sneller zijn dan uw boot en zuiging veroorzaken waar u last van kunt hebben. Houd daar rekening mee.

Houd stuurboord wal en luister uit op de daarvoor bestemde marifoonkanalen. Dit is verplicht wanneer u een marifoon aan boord heeft. Houd er rekening mee dat het de pleziervaart niet is toegestaan havenbekkens in te varen, tenzij u voor reparatie naar een ligplaats gaat bij een scheepswerf of naar een ligplaats in een jachthaven. U mag als recreatievaarder alleen afmeren in de jachthavens.

Wanneer u van plan bent te overnachten in een jachthaven, kunt u hiervoor de Riverguide app en de kaartlaag van de jachthavens bekijken.

Roeiers op de Nieuwe Maas, Rotterdam.

Gouden regels

  • Houd stuurboord-wal
  • Luister uit op de marifoon en meld indien nodig en wanneer u dat gevraagd wordt
  • Kijk regelmatig achterom
  • Steek zo recht mogelijk over en vaar een haven open.
  • Het is niet toegestaan om met een pleziervaartuig in de havenbekkens te zijn. Uitzondering zijn o.a. de havens oostelijk van de Erasmusbrug en de Parkhaven. De exacte gegevens zijn te vinden via officielebekendmakingen.nl.

In de Rotterdamse haven is veiligheid topprioriteit. Wij doen ons best om het zo veilig mogelijk te maken maar dat kunnen we niet alleen. Neem zelf ook u verantwoordelijkheid, want als schipper bent u te allen tijde verantwoordelijk voor de (eigen) veilige vaart.

Extra informatie

Contact

Verkeerscentrales
Kampt u aan boord met (nautische) problemen, meld u dan met een verzoek om hulp of ligplaats via:
010-252 28 01 Verkeerscentrale Hoek van Holland
010-252 26 01 Verkeerscentrale Rotterdam
of marifoonkanaal 11.

Haven Coördinatie Centrum
Voor algemene nautische informatie kunt u terecht bij het Haven Coördinatie Centrum.
Marifoonkanaal 11 of via telefoonnummer:

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page