Header image

Project emplacement Maasvlakte-Zuid

Hoe kunnen wij je helpen?

Het containervervoer in de Rotterdamse haven groeit. Ook het spoorgoederenvervoer van/naar de Maasvlakte, maar ook in de Europoort en Botlek zal in de komende jaren verder toenemen. Om aan deze groei te kunnen voldoen, zal het Havenbedrijf in samenwerking met ProRail werken aan spoorverbetering en de havenspoorlijn verder ontwikkelen.

In de periode 2020 – 2030 zijn een aantal infrastructurele projecten voorzien die de bereikbaarheid van de Maasvlakte per spoor vergroten; o.a. de aanleg van diverse spoorbundels, elektrificatie van het spoor en de aanleg van aansluitingen op bestaand spoor. Havenbedrijf Rotterdam start met de ontwikkeling van het Emplacement-Maasvlakte Zuid; het gefaseerd aanleggen van 2 bundels van 6 sporen die aansluiten op buitencontour APMT en op de westelijke bundel. Komende twee jaar zijn gericht op voorbereidende werkzaamheden; onderzoek en ontwikkeling.

Gezien het Europese belang van verbetering van spoorgoederenvervoer in de Rotterdamse haven stelt de Europese Commissie een subsidie vanuit Connecting Europe Facility ter beschikking.

SPOORVERVOER

De haven van Rotterdam beschikt over een uitgebreid netwerk van intermodale transportverbindingen, waaronder 400 internationale spoorverbindingen.

Dintelhavenbrug met binnenvaartschip en vrachtwagen

Intermodaal transport

Trein rijdt over Theemswegtrace

Spoorvervoer

1/
Europese Unie logo