Allard Castelein tot zomer 2023 president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam

18 oktober 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De aandeelhouders van Havenbedrijf Rotterdam -bestaande uit de Gemeente Rotterdam en de Nederlandse Staat- hebben op voordracht van de Raad van Commissarissen, Allard Castelein benoemd voor een derde termijn. Castelein blijft tot de zomer van 2023 president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam en zal daarna het Havenbedrijf verlaten.

Allard Castelein

Miriam Maes, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam: 'De impact van de corona-crisis op het Havenbedrijf, de uitvoering van de nieuwe ondernemingsstrategie en de uitdagingen van een aantal belangrijke investeringen in infrastructuur, digitalisering en energietransitie, zijn complex en cruciaal voor de toekomst van de haven. Allard Castelein speelt een wezenlijke rol bij de realisatie van deze projecten. Hij heeft de afgelopen acht jaar laten zien dat hij met zijn ervaring, netwerk en capaciteiten van toegevoegde waarde is voor zowel het Havenbedrijf als de Rotterdamse haven. We wensen hem succes de komende jaren.'

'De Rotterdamse haven kan een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming en het verdienvermogen van Nederland. Ik ben vereerd en enthousiast om ook de komende periode samen met de aandeelhouders, Raad van Commissarissen, medewerkers, partners en stakeholders, uitvoering te geven aan de strategie die we als Havenbedrijf hebben ontwikkeld', aldus Allard Castelein.

Castelein trad op 1 januari 2014 aan als president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.