Energietransitie

Eerste stappen waterstof ecosysteem Nederland en Duitsland getoond bij bezoek Koning Willem-Alexander

15 november 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Waterstof uit hernieuwbare bronnen gaat een grote rol spelen voor industrie als vervanger van fossiele energie- en grondstoffen. Tijdens een bezoek van Koning Willem-Alexander aan de grootste Duitse binnenhaven duisport op 14 november jl. kwam het waterstof-ecosysteem dat in ontwikkeling is aan bod. Ook werd gedemonstreerd dat het transport van waterstof met lage emissies nu al mogelijk is. 

Koning Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan Duisport

Samenwerking met partners in de hele keten is cruciaal om de omslag van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen voor de industrie mogelijk te maken. Drie initiatieven werden deze dag getoond aan de koning.

Waterstof als energiedrager voor emissieloze binnenvaart: RH2INE/Condor H2

Het RH2INE netwerk brengt regio’s en marktspelers bij elkaar om te zorgen dat binnenvaart op de lijn Rotterdam-Duisburg-Basel emissieloos kan varen, op waterstof. Vanuit dit netwerk hebben Havenbedrijf Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland met ruim 40 partners, waaronder duisport het Condor-H2 project gestart. Doel is om de drempels weg te halen en het varen op waterstof operationeel, technisch en financieel haalbaar te maken. Het project richt zich op standaardisatie, regulering en training en het stimuleren van investeringen.

Waterstof via buisleidingen: de Delta Rhine Corridor

De Delta Rhine Corridor is een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels die wordt ontwikkeld in de buisleidingenstrook die loopt van Rotterdam via Moerdijk en Venlo naar Zuid-Limburg, en naar Duitsland. Het gaat onder andere om het transport van (groene) waterstof en CO2 voor ondergrondse opslag. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de Delta Rhine Corridor in 2021 geïnitieerd om de huidige rol als energiehaven voor de industrie in Nederland en het achterland te kunnen blijven vervullen, ook met hernieuwbare brand- en grondstoffen als (groene) waterstof. Inmiddels wordt het project door een internationaal bedrijvenconsortium gedragen en door de Nederlandse en Duitse overheid gesteund.

Delta Rhine Corridor

Import van waterstof en doorvoer naar het achterland is al mogelijk: Pilot OCI-Röhm-duisport-haven Rotterdam

De pilot laat zien dat het transport van waterstof met lage CO2-uitstoot naar het achterland vandaag al mogelijk is. In duisport arriveerde een binnenvaartschip met de waterstofdrager ammoniak, gemaakt van biogrondstoffen. Het transport is vanuit OCI in Texas vertrokken en bij de OCI-terminal in de haven van Rotterdam overgeslagen op het binnenvaartschip. Na aankomst in duisport werd de lading verder verscheept naar het bedrijf Röhm dat dit product afneemt als grondstof voor de productie van plexiglas. De binnenvaart zal voor fijnmazig vervoer naar afnemers een rol blijven spelen naast de grootschalige pijpleidingen als de Delta Rhine Corridor. Zo biedt deze pilot een vooruitblik naar een toekomst waarin vervoer van nieuwe energiedragers met geen of lage CO2-uitstoot de praktijk is.