Europees Parlement neemt positie in op dossier energie-infrastructuur

2 november 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Europees Parlement heeft op 7 oktober jl. haar positie ingenomen op het wetgevende voorstel over grensoverschrijdende energie-infrastructuur (TEN-E).

Buisleidingen

De TEN-E verordening heeft als doel om grensoverschrijdende samenwerking op energie te bevorderen en introduceert bijgewerkte selectiecriteria voor de EU cofinanciering van energieprojecten van gemeenschappelijk belang (PCI), zoals pijpleidingen en energieopslagfaciliteiten. Het TEN-E voorstel vervult daarmee een belangrijke rol in het aanleggen van infrastructuur voor de grensoverschrijdende handel in waterstof.

Import hernieuwbare energie

Om aan de toekomstige energiebehoefte van de EU te voldoen is de import van hernieuwbare energie noodzakelijk. Het Europees Parlement houdt in haar positie waterstofinfrastructuur als nieuwe categorie energie-infrastructuur (Annex II van het voorstel voor een verordening) in stand, waardoor de aanleg van importfaciliteiten zoals terminals en opslagfaciliteiten financierbaar zijn.

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) verwelkomt daarnaast het behoud van de wettekst over waterstofdragers. Waterstofdragers, zoals ammoniak of methanol, spelen een belangrijke rol in het transporteren van waterstof naar Europa. Het Europees Parlement onderstreept tot slot het belang van de opslag van CO2. In de huidige TEN-E verordening (2013) wordt de opslag van CO2 niet erkend als energie-infrastructuur en is daarmee uitgesloten van financiering. De leden van het Europees Parlement pleiten er nu dus voor om de opslag van CO2 financierbaar te maken en daarmee de ontwikkeling van CCS projecten te ondersteunen.

Energiecorridors

Het Europees Parlement heeft helaas geen wijzigingen voorgesteld voor de financiering van lokale pijpleidingen voor de distributie van waterstof. Deze pijpleidingen vervullen een belangrijke rol op de Europese energiecorridors, maar zijn momenteel uitgezonderd van financiering. De Raad van de EU heeft in haar positie voorgesteld deze uitzondering uit de wettekst te verwijderen. HbR roept de onderhandelaars van het Europees Parlement op om de positie van de Raad over te nemen en lokale pijpleidingen toegang te geven tot EU-financiering. Het TEN-E dossier is nog niet afgerond. Nu het Europees Parlement haar positie heeft ingenomen volgen de informele onderhandelingen met de Raad van de EU en de Europese Commissie. Een definitief akkoord wordt eind 2021 verwacht.