'In de supply chain van de toekomst spelen duurzaamheid en digitalisering een essentiële rol'

2 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Broekman Logistics biedt chemiebedrijven wereldwijd een end-to-end supply chain. Met succes. Onlangs nog kozen meerdere grote spelers voor de full service dienstverlener, die daarmee het klantenbestand verder ziet groeien. In de supply chain van de toekomst spelen duurzaamheid en digitalisering voor Broekman een essentiële rol.

Met drie divisies – breakbulk terminals, warehousing & distribution en forwarding & shipping – is Broekman Logistics gespecialiseerd in het verwerken, opslaan en zo efficiënt mogelijk vervoeren van complexe, zware of gevaarlijke goederen. Voor die laatste groep beschikt Broekman over warehouses voor de opslag van deze goederen. Op strategische locaties in het achterland en in Rotterdam, op de Maasvlakte.

'In die warehouses voeren we ook VAS-activiteiten uit, zoals drummen, afvullen, kitting en (her)verpakken. Daarnaast hebben we eigen terminals in Rotterdam, waar we de opslag en verwerking van chemicaliën in containers voor klanten verzorgen. Samen met onze 17 kantoren in India coördineren de import vanuit Azië, via Rotterdam verder Europa in', vertelt Ron Kuijpers, director business development bij Broekman Logistics.

Strengere regels

De dienstverlener zit in de lift. In de voorbije jaren werd een fraaie omzetgroei gerealiseerd. En de vooruitzichten zijn goed. Maar er blijven hobbels op de weg. 'Net als iedereen kampen ook wij met de krappe arbeidsmarkt', vervolgt Kuijpers. 'Het wordt lastiger om vakkundig en gemotiveerd personeel te werven en behouden. Met onder andere trainingen en young professional programs voor managementfuncties lukt het ons tot nu toe om dat probleem te tackelen. Maar we zullen ook in de toekomst creatief moeten blijven.'

Ron Kuijpers lopend over het terrein van Broekman Logistics, met chemiecontainers op de achtergrond

De grootste uitdaging in de chemiesector is volgens Kuijpers de beschikbare opslagcapaciteit. Of beter gezegd, het gebrek daaraan: 'Wet- en regelgeving wordt ieder jaar aangescherpt. Op zich een goede ontwikkeling. Als gevolg van strengere regels zien we echter ook dat kleinere spelers uitstappen en geen gespecialiseerde opslag voor gevaarlijke stoffen en chemicaliën meer aanbieden. Het aanbod is schaarser, temeer omdat de vraag groeit.'

Logische keuze

Ondanks die schaarste is het de dienstverlener gelukt een aantal grote namen te contracteren. 'Daar zijn we trots op. Het bewijst andermaal dat we op de goede weg zijn', aldus Kuijpers. Sinds de Brexit ziet hij dat beduidend meer chemiebedrijven kiezen voor Rotterdam. Een logische keuze, volgens de director business development. 'Rotterdam heeft het dichtste deep-sea en short-sea netwerk van alle Europese zeehavens. In de dienstverlening aan Azië, de belangrijkste markt voor containerized chemicals, is Rotterdam zelfs toonaangevend. En dankzij multimodale verbindingen, waaronder ook binnenvaart en rail, zijn de belangrijkste chemieclusters in het Europese achterland bovendien uitstekend en ook duurzaam bereikbaar.'

Investeren in duurzaamheid

Die duurzaamheid staat bij Broekman Logistics hoog in het vaandel. 'We zijn misschien geen voorloper, maar dragen zeker ons steentje bij', geeft Kuijpers aan. 'Drie jaar geleden zijn we begonnen met de toepassing van de Ecovadis-methodologie. Nu zitten we in de top 11 procent, en laten we dus 89 procent van de logistiek dienstverleners achter ons.'

Op de terminals van Broekman Logistics wordt gebruik gemaakt van walstroom en zonnepanelen. Ook worden de kranen op de terminals gefaseerd vervangen door schonere, elektrisch aangedreven uitvoeringen.

Ron Kuijpers, Broekman Logistics

'Daarnaast adviseren we onze klanten waar mogelijk bij hun keuze voor een meer duurzame verbinding met het achterland', vervolgt Kuijpers. 'Door per modaliteit de totale kosten, de doorlooptijd, de CO2-uitstoot en andere cruciale data inzichtelijk te maken, kan de klant zelf de best passende dienst kiezen.'

Data inzichtelijk maken

Bij het inzichtelijk maken van die data speelt digitalisering een belangrijke rol. 'We zien technologie en digitalisering als middelen om een ​​doel te bereiken; om waardevolle data aan het licht te brengen en om te zetten in praktische informatie. Dat voegt waarde, transparantie en intelligentie toe aan de supply chain', aldus Kuijpers.

Broekman Logistics kiest hierbij zoveel mogelijk voor uniformiteit. 'As we speak zijn we bezig met de implementatie van een nieuw WMS en TMS voor álle vestigingen; ook die in het achterland. Daardoor kunnen we de belangen en wensen van onze klanten in de toekomst nog beter behartigen', besluit Kuijpers.