Energietransitie

Onderzoek: verschepen groene waterstof IJsland - Rotterdam is realistisch vóór 2030

15 juni 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Landsvirkjun, het nationale energiebedrijf van IJsland, en Havenbedrijf Rotterdam hebben een haalbaarheidsonderzoek naar de export van groene waterstof van IJsland naar Rotterdam voltooid. De resultaten laten zien dat een dergelijk project technisch haalbaar en financieel aantrekkelijk is en aanzienlijk zou bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Hrauneyjafoss Iceland

De twee bedrijven hebben samengewerkt om de belangrijkste componenten van de waardeketen van opwekking van groene stroom en productie van waterstof in IJsland en van verscheping van de waterstof naar de haven van Rotterdam in kaart te brengen. Er zijn mogelijke dragers voor waterstof met elkaar vergeleken op basis van energiedichtheid, kosten, vraag en andere aspecten.

Uit het onderzoek blijkt dat het eerste project van deze aard in de tweede helft van dit decennium kan worden gerealiseerd en goed zal zijn voor 2 tot 4 TWh (elektrolyse-capaciteit van 200 tot 500 MW). Deze eerste stappen kunnen tot 1 miljoen ton CO2 reductie per jaar opleveren. Door opschaling kan de CO2-reductie op langere termijn een veelvoud daarvan zijn. De benodigde energie kan met een combinatie van hernieuwbare bronnen worden gegenereerd, waaronder waterkracht, geothermie en windenergie. De beschikbaarheid van diverse bronnen van duurzame energie is een groot voordeel voor IJsland en leidt tot een concurrerende prijs voor IJslandse waterstof op de Europese markt. De waterstof zou worden geproduceerd door middel van elektrolyse en vervolgens vloeibaar worden gemaakt of in een energiedrager worden omgezet voor vervoer naar Rotterdam, waar deze in de haven of in het achterland weer wordt omgezet naar waterstof.

De visie van Landsvirkjun is een duurzame wereld die draait op hernieuwbare energie. Het bedrijf speelt al een belangrijke rol bij de reductie van CO2-emissies en wil een grote rol vervullen in de energierevolutie die de komende jaren en decennia moet plaatsvinden.

De haven van Rotterdam is de grootste haven en energiehub van Europa en heeft een ambitieus waterstofmasterplan ontwikkeld, met als doel de belangrijkste importhub te worden voor waterstof, voor levering aan een Europese markt. Op verzoek van de Nederlandse overheid heeft het Havenbedrijf Rotterdam bekeken welke landen en bedrijven met een groot potentieel aan waterstofexport kunnen bijdragen aan de toekomstige vraag in Europa. Daarvan behoorde IJsland tot de sterkste kandidaten.

Landsvirkjun en Havenbedrijf Rotterdam willen nauw blijven samenwerken om deze unieke kans te ontwikkelen en verwachten in de tweede helft van 2022 met nadere informatie te kunnen komen.

Hordur Arnarson, president-directeur van Landsvirkjun:
“De resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek zijn bijzonder bemoedigend. Bij Landsvirkjun zijn we vastbesloten voorop te blijven lopen op de weg naar hernieuwbare energie. Dat is de weg naar een betere toekomst voor iedereen. Wij geloven in ons partnership met Havenbedrijf Rotterdam en zien ernaar uit de beste manier te vinden om onze schone energie naar buitenlandse markten te brengen.”

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam:
“We zijn blij met de resultaten van het onderzoek en met de goede samenwerkingsrelatie tussen onze twee bedrijven. Die is essentieel voor de ontwikkeling van deze impactvolle, nieuwe toeleveringsketens. IJsland is altijd koploper geweest in de productie van hernieuwbare energie. Deze nieuwe groene energie voor Europa, die via Rotterdamse terminals en pijpleidinginfrastructuur kan worden gedistribueerd, kan een grote rol spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot van ons industrieel complex en dat van onze klanten elders in Europa.”