Waar staan we nu?

18 juni 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Veel is al gerealiseerd en nog meer projecten staan op stapel. Nico van Dooren is als directeur New Business van Havenbedrijf Rotterdam naar eigen zeggen positief, kritisch en vooral ook mateloos ongeduldig. Voortvarend werkt Rotterdam volgens hem aan de ultieme doelen: schoon produceren en schoon transport. "Het is geen toekomstmuziek. We zijn het al aan het doen."

Nico van Dooren

Pas nog reserveerde het Rijk ruim 2 miljard euro om de CO2 van vier grote bedrijven in het Rotterdamse havengebied onder de zeebodem op te slaan. Porthos, zoals het project heet, moet de industrie helpen de klimaatambities waar te maken. Van Dooren noemt het een mijlpaal. "Binnen drie jaar zijn we in staat om enorme hoeveelheden broeikasgassen af te vangen en op te slaan."

Resultaten die tellen

Er zijn de voorbije jaren veel meer resultaten geboekt. Van Dooren wijst op Vondelingenwarmte, een project waardoor 16.000 huishoudens in Rotterdam hun huis duurzaam kunnen verwarmen met restwarmte van Shell Pernis. Of neem de walstroom - aansluiting in het Calandkanaal waar Heerema Marine Contractors grote offshore kraan - schepen voorziet van duurzame energie. De energie komt van windmolens op de landtong Rozenburg.

"Het uitzetten van de dieselgeneratoren komt ten goede aan de luchtkwaliteit en CO2-reductie." Van Dooren noemt als voorbeeld ook de vele investeringen in waterstofprojecten die kansrijke ontwikkelingen in gang hebben gezet. Meteen schetst hij de risico’s van dat soort innovatieve projecten. "We weten niet welke manier van transport van waterstof de beste is. Om daarachter te komen moet je in al die verschillende ontwikkelingen investeren, van transport van vloeibare waterstof tot waterstof verpakt in methanol."

'Het is niet iets van de toekomst, we zijn het al aan het doen.'
Nico van Dooren, New Business Manager, Havenbedrijf Rotterdam

Proefvaart

Bijna elke dag gebeurt er volgens Van Dooren wel iets in Rotterdam wat de energietransitie dichterbij brengt. Sinds kort rijdt de eerste 50-tons elektrische truck in het havengebied. Reikhalzend wordt uitgekeken naar de resultaten van het proefproject dat een oplossing moet bieden voor de zero-emissiezones voor het goederenverkeer vanaf het jaar 2025 in ons land. Binnenkort volgt ook de eerste proefvaart van een elektrisch aangedreven binnenvaartschip.

Het noodzakelijke docking station voor de megabatterijen is al gereed. Van Dooren heeft vertrouwen in een duurzame toekomst. "Maar Rotterdam kan het niet alleen. We hebben ook een overheid nodig die er echt voor wil gaan en ons helpt met voorinvesteringen."

Dit artikel werd geplaatst in AD bijlage ‘De aanpak’. Dit is een uitgave van ADR Nieuwsmedia in samenwerking met het Platform Transities Rotterdam en is mede mogelijk gemaakt door Deltalinqs, Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Woonstad Rotterdam.