Energietransitie

Walstroom voor Cruise Port Rotterdam definitief

9 maart 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Het college heeft besloten te willen investeren in de walstroominstallatie van Cruise Port Rotterdam (CPR) en gaat aan de gemeenteraad voorstellen om dit vanuit de Eneco-middelen te doen.

Het gaat om een renteloze lening van maximaal van 8,75 mln euro. De andere helft verwacht CPR te verkrijgen uit subsidies. Hiervoor zijn afspraken gemaakt tussen het Havenbedrijf Rotterdam, CPR en het stadsbestuur. Naar verwachting wordt de installatie in 2024 in gebruik genomen.

Queen-Victoria aan de Holland Amerikakade van Cruise Port Rotterdam
Queen-Victoria aan de Holland Amerikakade van cruise Port Rotterdam (Willem van Kasteren)

Wethouder Arjan van Gils (Financiën en Haven) is groot voorstander van de aanleg: “De realisatie van de walstroominstallatie heeft een grote maatschappelijke waarde voor Rotterdam. Met een jaarlijkse aankomst van meer dan 100 cruiseschepen is Cruise Port Rotterdam belangrijk voor de lokale economie en het toerisme in de stad maar zorgt ook voor luchtverontreiniging. Door het gebruik van walstroom vermindert de verontreiniging aanzienlijk. Zo’n 65% van de cruiseschepen die Rotterdam aandoen kunnen daarvan gebruik maken.”

Het college heeft de ambitie om in 2030 90% van de zeecruiseschepen die Rotterdam bezoeken aan de walstroom aan te sluiten. Tot nu toe is er nog geen walstroomvoorziening en blijft een generator draaien om stroom op te wekken. Met de definitieve komst van de walstroomvoorziening aan de Wilhelminakade wordt ongewenste CO2-uitstoot gereduceerd en is er een grote verbetering van de luchtkwaliteit. Voor het voorstel van het college is de gemeenteraad aan zet. Het college wil de gemeentelijke bijdrage doen uit de Eneco-middelen. Hiervoor vraagt het college van de raad voor de zomer een akkoord.

Cruise Port Shore Power BV (CPSP)

CPR (Cruise Port Rotterdam) heeft speciaal voor de walstroom een nieuwe BV opgericht: CPSP. Deze partij wordt eigenaar van de walstroominstallatie en verzorgt de operatie en de exploitatie ervan. CPSP kiest een tariefmodel waarmee cruiserederijen gaan betalen en daarmee worden de kosten van de installatie gedekt en de subsidie van de gemeente kan worden terugbetaald. CPR verwacht dat de andere helft van het benodigde geld uit subsidies wordt verkregen. Directeur Mai Elmar is blij met het besluit: “De toekomst van de terminal is nu gewaarborgd en we kunnen verder met onze mooie, duurzame cruisehaven.”

Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam wordt de uitvoerende partij. Het stelt zijn kennis en ervaring beschikbaar om de walstroominstallatie aan te leggen en subsidies, vergunningen aan te vragen. Het vindt het nog te vroeg om aan te geven wat de walstroominstallatie exact moet kosten. Dat heeft ook te maken met de huidige situatie in Oost-Europa en de prijsstijgingen die daarmee gepaard gaan. “De aanleg van walstroom op Cruise Port Rotterdam past in het beleid van het Havenbedrijf om samen met de bedrijven en de gemeente te werken aan de energietransitie van de haven. Walstroom speelt daarbij een voorname rol”, aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf.  

Walstroom in Rotterdam

Sinds ruim tien jaar maakt de binnenvaart op grote schaal gebruik van walstroom in het centrum van de stad. In de Rotterdamse haven heeft de terminal van Stena Line in Hoek van Holland walstroom. Daarnaast neemt Heerema volgende week een walstroominstallatie voor zijn offshore schepen in gebruik op de Landtong Rozenburg. 

Energietransitie

Walstroom is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Afgemeerde schepen aan de kade draaien veelal op generatoren voor de benodigde energie aan boord. Hierbij vindt uitstoot plaats van onder andere fijnstof, stikstof en CO2. Walstroom biedt de kans om die uitstoot te verminderen door schepen te voorzien van een schone energiebron.