Header image

Sponsoring

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam is een maatschappelijk betrokken organisatie en wil in de volle breedte een constructieve bijdrage leveren aan de stad Rotterdam. Enerzijds aan het haven- en industriegebied, maar zeker ook aan de leefbare stad en haar bewoners. We dragen daarom bij aan organisaties en evenementen op het gebied van cultuur, sport en recreatie door middel van sponsoring en subsidies.

Beleid en sponsorprojecten

Bij sponsoring en donaties neemt Havenbedrijf Rotterdam zoveel mogelijk zelf het initiatief. Ook brengen we focus aan in onze sponsoractiviteiten. We sponsoren iconen van Rotterdam waarbij de begrippen leiderschap, werken aan wereldklasse en hart voor de omgeving een rol spelen.

Sponsoractiviteiten

Bekijk een aantal activiteiten die het Havenbedrijf sponsort:

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Dit orkest reist de hele wereld over en heeft zijn thuishaven in Rotterdam. Het Havenbedrijf sponsort het orkest met een tegemoetkoming in de reiskosten en combineert handelsreizen met klanten naar bijvoorbeeld China met een bezoek aan concerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Recent is uit de jarenlange samenwerking ook een speciale haventune ontstaan die bij zeer verschillende gelegenheden en activiteiten van het Havenbedrijf wordt ingezet.

Philharmonisch orkest

North Sea Jazz Festival

Het North Sea Jazz Festival wordt jaarlijks in Ahoy Rotterdam georganiseerd. Sinds 2013 is het Havenbedrijf één van de sponsoren van het North Sea Jazz Festival, waar we jaarlijks klanten en belangrijke stakeholders ontvangen.

Diergaarde Blijdorp

Deze dierentuin is een begrip in Rotterdam en daarbuiten. Het Havenbedrijf schenkt al sinds jaar en dag havenmaterialen aan Diergaarde Blijdorp, die worden hergebruikt. Zo kregen de apen eerder bomen en touwen. Ook ontving Blijdorp het oude binnenvaartschip ‘De Haaibaai’ van het Havenbedrijf Rotterdam, dat schoon zeewater brengt voor de dieren in het Oceanium. Eerder schonk de projectorganisatie voor Maasvlakte 2 zonnepanelen aan de dierentuin. Enige jaren geleden werd voor het eerst een bijdrage geleverd aan de expositie ‘ZOO veel plastic’ in het Oceanium. Hier ontdek je hoe plastic in zee belandt, wat er mee gebeurt en wat voor effect het plastic heeft op het zeeleven. Ook kun je zien welke oplossingen er al zijn bedacht en wat je zelf kunt doen aan het terugdringen van de ‘plastic soep’ in zee.

Tijger in Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp heeft een kweeksysteem met drijvende kraamkamers ontwikkeld, waarbij de larven van mariene organismen niet alleen in aquaria maar ook op het rif kunnen worden gekweekt. Met dit kweeksysteem is er een hogere overlevingskans van de larven op het rif en kunnen riffen beter worden beschermd. Zo kan een bijdrage worden geleverd aan het redden van het ecosysteem in het Caribisch gebied. Dit systeem wordt uitgetest op RDM en het Rotterdamse initiatief wordt ondersteund door het Havenbedrijf.

Sponsoring en subsidies

Havenbedrijf Rotterdam is een maatschappelijk betrokken organisatie en wil in de volle breedte een constructieve bijdrage leveren aan de stad Rotterdam. Enerzijds aan het haven- en industriegebied, maar zeker ook aan de leefbare stad en haar bewoners. We dragen daarom bij aan organisaties en evenementen op het gebied van cultuur, sport en recreatie met sponsoring en subsidies.

DeltaPORT Donatiefonds

Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs vormen de kern van het DeltaPORT Donatiefonds. Talloze bedrijven doneren aan het fonds. Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid. De bedrijven geven geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk. De instellingen zijn actief op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Rotterdam Port Welfare Committee

Het Rotterdam Port Welfare Committee ondersteunt projecten en initiatieven die ten goede komen aan het welzijn van zeevarenden in Rotterdam. Vrijwilligersorganisaties, kerken en ondernemers die iets voor zeelui willen betekenen, kunnen hier een beroep op doen. Het Rotterdam Port Welfare Committee is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, VRC en Havenbedrijf Rotterdam.

Sponsoraanvraag

Voldoet je activiteit aan de sponsorcriteria die Havenbedrijf Rotterdam stelt? Dan kun je in aanmerking komen voor sponsoring. Het invullen van het aanvraagformulier is verplicht. Je krijgt een bevestiging als wij je aanvraag hebben ontvangen.