Header image

Binnenhavengeldsysteem Rotterdam

Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam start binnenkomt met een upgrade aan het huidige opgavesysteem omdat het technisch verouderd is. De bestaande abonnementenstructuur en tarifering blijft per 1 januari 2023 voorlopig gehandhaafd.

Daarnaast blijft Havenbedrijf Rotterdam met de markt in gesprek om invulling te geven aan een Binnenhavengeldsysteem met een passende tariefstructuur met ‘betalen naar gebruik’ als uitgangspunt.

De onlangs gehouden pilot met het nieuw ontwikkelde Binnenhavengeldsysteem en nieuwe tariefstructuur is voor het Havenbedrijf Rotterdam aanleiding om deze systeemwijziging niet door te voeren per 1 januari 2023. 

Ondanks dat het ontwikkelde systeem (technisch) goed werkt, blijkt de nieuwe tariefstructuur niet voldoende werkbaar te zijn. Lees in onze flyer alles over de gehouden pilot en de conclusies.

BLIJF OP DE HOOGTE

Wil je op de hoogte blijven, onze nieuwsbrief direct ontvangen en wellicht meedoen aan een volgende test? Of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Binnenhavengebied Rotterdam

Betrokken partijen

Een nieuw Binnenhavengeldsysteem ontwikkelen kan het Havenbedrijf niet zonder de betrokkenheid van diverse partijen. De brancheorganisaties Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en de Algemene Schippers Vereeniging (ASV) en hun leden zijn betrokken bij het proces. Evenals Deltalinqs, de ondernemersvereniging in de Rotterdamse haven en de partnerhavens Schiedam, Vlaardingen en Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht.

De haven

Zo’n 28.000 zeeschepen en 90.000 binnenvaartschepen bezoeken jaarlijks het havengebied van Rotterdam en betalen hiervoor havengeld. Met de inkomsten uit het havengeld onderhoudt en ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam de kademuren en (openbare) ligplaatsen en biedt het voorzieningen en diensten zoals walstroom, drinkwater en afval voor de klanten. Ook peilen onze peilvaartuigen continu de dieptes van de havens en geven opdracht tot baggeren waar nodig. Onze patrouillevaartuigen zijn de ogen en oren op het water. Ze begeleiden schepen waar nodig en controleren op naleving van wet- en regelgeving.