DEDICATED PEOPLE. DEDICATED FACILITIES. MAKE IT HAPPEN.

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is dan ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Ruimte voor vandaag en morgen

Het Jaarverslag 2018 geeft inzicht in de manier waarop het Havenbedrijf Rotterdam hieraan werkt en het verslag gaat in op de prestaties en resultaten van het Havenbedrijf Rotterdam in 2018. Bekijk het jaarverslag online of download het volledige jaarverslag of de hoogtepunten.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page