Header image

Impact maken

Hoe kunnen wij je helpen?

Er gebeurt veel in de Rotterdamse haven om in 2050 klimaatneutraal te kunnen opereren. Dit overzicht geeft enig inzicht in stappen die gezet zijn en worden:

 • 2018 eerste LNG-bunkering zeeschip in Rotterdam
 • 2018 eerste bunkering biobrandstoffen in Rotterdam
 • 2021 eerste methanol-bunkering wereldwijd in Rotterdam
 • 2021 eerste binnenvaartschip op batterijen in de vaart genomen
 • 2022 eerste grote walstroominstallatie in het Calandkanaal in gebruik
 • 2022 TenneT net op zee Hollandse Kust (zuid) in bedrijf (windenergie)
 • 2023 TenneT net op zee tweede verbinding in bedrijf
 • 2024 start CCS-project Porthos: samenwerking Air Liquide, Air Products, Exxon Mobil en Shell
 • 2024 hoofdtransportleiding waterstof in gebruik
 • 2024 biobrandstoffenfabriek Shell wordt in gebruik genomen
 • 2025 eerste import duurzaam geproduceerde waterstof
 • 2028 grootste containerschepen, passagiers- en roll-on/roll-off segmenten aan de stekker
 • 2030 eerste nul-emissie schip in de vaart (Getting to Zero Coalition)
 • 2050 Klimaatneutraal

Aan de stekker

Voor binnenvaartligplaatsen is walstroom in Rotterdam al jarenlang de norm. En middels een deelneming in Zero-Emission Services wordt het voor de binnenvaart aantrekkelijk gemaakt om over te stappen op elektrisch varen. Een schip vaart dan met behulp van een batterijcontainer (ZESpack) en zorgt ervoor dat er geen CO2, stikstof en fijnstof wordt uitgestoten. Daarbij produceert een ZES-schip vrijwel geen geluid.

Volgende maand wordt de eerste grote walstroominstallatie in het Calandkanaal in gebruik genomen door Heerema om de emissies in de haven terug te dringen.

De Rotterdamse haven heeft zich samen met de andere noordwest Europese havens tot doel gesteld dat al in 2028 alle container-, passagiers- en roll-on/roll-off segmenten aan de stekker liggen. Samen met de gemeente Rotterdam is in 2021 een ambitieuze strategie opgesteld om walstroom voor de zeevaart beschikbaar te maken. Vanuit het Rijk worden er inmiddels ook relevante subsidieprogramma's opgezet. Hiermee loopt Rotterdam voor op de Fit for 55 doelstellingen van de Europese Commissie.

Emissies in de haven zijn overigens slechts 3% van de emissies in de transportketen. 87% wordt op zee uitgestoten en 10% bij het achterlandtransport. Daarom wordt ook gewerkt aan het aanpakken van de emissies op zee met efficiency-maatregelen en schonere brandstoffen als methanol en bio-LNG.

Brandstoffen

Het Havenbedrijf Rotterdam stimuleert de ontwikkeling voor alternatieve brandstoffen zoals methanol, bio LNG en biofuels. Op het Shell Energie- en Chempark Rotterdam werkt Shell aan de bouw van een biobrandstoffenfabriek. Neste is voornemens de productiecapaciteit van duurzame vliegtuigbrandstof uit te breiden. Het Finse bedrijf UPM heeft Rotterdam gekozen als beoogde locatie voor de bouw van een nieuwe bio-raffinaderij. Het verduurzamen van logistieke ketens is een proces van meerdere sporen. Er wordt ingezet op duurzame brandstoffen, elektrificatie , efficiency en de modal shift.

Fit for 55

Havenbedrijf Rotterdam heeft het omvangrijke Europese klimaatpakket omarmd dat op 14 juli 2021 gepresenteerd is. Dit pakket, Fit for 55, stelt tot doel om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten. Een noodzakelijke stap om ons continent richting 2050 klimaatneutraal te krijgen. Er is in de volle breedte gekeken naar wetgeving die alle spelers in de maritieme logistieke keten, verantwoordelijk maakt voor het verduurzamen van scheepvaart. Fuel EU Maritime zorgt ervoor dat schepen schonere brandstoffen moeten gebruiken en aan de stekker moeten. De richtlijn voor infrastructuur alternatieve brandstoffen (AFIR) zorgt ervoor dat havens verder investeren in alternatieve brandstoffen en EU ETS Maritime zorgt er voor dat schepen verder gaan investeren in verduurzaming. Transport & Environment doet in hun analyse de goede suggestie dat opbrengsten van EU ETS zowel gebruikt zouden moeten worden voor verduurzaming scheepvaart als ook voor investeringen in schonere laadinfrastructuur.

Efficiency

Met behulp van digitalisering ontstaan nieuwe mogelijkheden en initiatieven om efficiency te bevorderen. Een voorbeeld daarvan is Port Call Optimisation, waarmee de verblijftijd in een haven wordt verkort, vaarsnelheden op zee worden geoptimaliseerd en wachttijd op ankerplaatsen geminimaliseerd. Het Havenbedrijf werkt hierin nauw samen met alle spelers in de logistieke keten om de zeevaart maximaal te faciliteren hun strategieën om klimaatneutraal te worden, uit te voeren. Hierbij wordt samengewerkt met leidende havens in Europa en rest van de wereld.

Monitoring

Daarnaast werkt het Havenbedrijf ook aan beter inzicht in de mate van uitstoot. Zo heeft het recent bekend gemaakt met BigMile een digitaal platform te gaan ontwikkelen om de transport-gerelateerde emissies in de haven in kaart te brengen. Hiermee kan nauwkeurig worden benaderd wat de uitstoot van de transportsector is.