Header image

LNG en veiligheid

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

LNG is aardgas dat door het te koelen tot een temperatuur van -162 graden Celsius vloeibaar wordt. Hierdoor neemt het volume af met een factor 600 en kan het zeer efficiënt en veilig worden opgeslagen en getransporteerd.

LNG staat niet onder druk, is geurloos, niet giftig en niet corrosief. Onder andere hierdoor is het een gunstige alternatieve brandstof voor binnenvaartschepen en vrachtwagens. LNG heeft echter andere eigenschappen dan traditionele brandstoffen, waardoor andere veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Studie Nood- en Incidentenbestrijding LNG

Het adviserende consortium van Falck RISC en de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam hebben in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, het Havenbedrijf Antwerpen, het Havenbedrijf Mannheim, het Havenbedrijf Straatsburg en het Havenbedrijf Basel (de Rhine Port Group) richtlijnen en aanbevelingen opgesteld voor hulpverleningsorganisaties. De opdracht tot het verrichten van onderzoek naar incidentbestrijding met betrekking tot LNG in de binnenvaart is onderdeel van het LNG Masterplan voor de Rijn, Main en Donau.