Onderwijs en Havenbedrijf werken samen aan internationale opleiding- en trainingsprogramma’s

10 november 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Havens worden wereldwijd geconfronteerd met vele uitdagingen. Energietransitie, digitalisering en nieuwe geopolitieke verhoudingen zijn voorbeelden van ontwikkelingen die complexe vraagstukken met zich meebrengen voor bestuurders en managers van havens en havenbedrijfsleven. Dit vraagt om continue kennisontwikkeling.

Een uniek samenwerkingsverband van Rotterdamse opleidingsinstituten en het Havenbedrijf Rotterdam geeft hier een antwoord op en ontwikkelt top-opleidingsprogramma’s voor een internationale markt.

Eradmusbrug Skyline Rotterdam foto: Guido Pijper
©Guido Pijper

Het samenwerkingsverband

Partners in het samenwerkingsverband zijn Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam School of Management, Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics (UPT) en STC International (Scheepvaart en Transport College). De opleidingsinstituten brengen - naast hun jarenlange ervaring met het ontwikkelen van hoogstaande opleidingsprogramma’s - wetenschappelijke en praktische kennis in op het gebied van haveneconomie, strategisch en operationeel havenmanagement en leiderschap. Havenbedrijf Rotterdam voegt ervaring en kennis vanuit het ontwikkelen en managen van een van de grootste en modernste havens ter wereld toe.

De opleidingsprogramma’s

Binnen havens en havenbedrijfsleven worden managers op alle niveaus geconfronteerd met uitdagingen en ontwikkelingen die steeds sneller lijken te gaan. De rol van data en ICT wordt steeds groter, en vraagt om andere kwaliteiten van werknemers. Vraagstukken worden complexer en vragen vaak om een meer integratieve benadering, waarbij over de grenzen van het ‘eigen domein’ gekeken moet worden. Het veranderen en aanpassen van organisaties vraagt daarnaast om nieuwe vormen van leiderschap. De maritieme opleidingsprogramma’s die ontwikkeld worden, hebben als doel om de state-of-the-art kennis van havens te combineren met de achterliggende economische, managerial en ook technische principes. Leiderschapsprincipes komen aan bod om, ondersteund door casuïstiek en real life cases, vervolgens veranderingen in de eigen organisatie door te kunnen voeren. De verschillende programma’s kenmerken zich door een specifieke focus op relevante thema’s, een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld executives of young professionals, en de duur en de vorm. Denk bij het laatste aan fysiek, online of een combinatie daarvan.

Concrete ontwikkeling

De komende periode wordt het portfolio uitgebouwd. De drie opleidingspartijen en Havenbedrijf Rotterdam werken al langere tijd samen op het gebied van internationale havenopleidingen. De eerste gezamenlijke programma’s waren de Port Executive Leadership Circle en het Port Management Programme die in 2020 succesvol zijn afgerond, maar door Corona tijdelijk werden stop gezet. In 2022 starten nieuwe edities van bestaande opleidingen. Daarnaast lopen programma’s waar de partners in verschillende samenstellingen bij betrokken zijn. De intensievere samenwerking die nu gerealiseerd wordt, moet de komende jaren leiden tot een breder pakket aan maritieme opleidingen dat naadloos aansluit bij de vraag uit de internationale markt.

Port Management Programma

Maak kennis met de belangrijkste aspecten van digitalisering in het unieke Port Management Programma, georganiseerd door Port of Rotterdam en STC International (Shipping and Transport College). Schrijf u nu in voor de online januari editie.