Energietransitie

'Waterstof: de uitdagingen van een geheel nieuw systeem'

1 februari 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Column door: Allard Castelein, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam

Waterstof is een sleutelelement in onze strategie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de industrie veel duurzamer en circulairder te maken. Het is zowel een uitdagende als inspirerende taak om een haven als de onze om te vormen tot een CO2-neutrale haven. Laten we kijken naar een aantal uitdagingen.

Allard Castelein
Allard Castelein, President-directeur Havenbedrijf Rotterdam

Groene versus blauwe waterstof

Enkele jaren geleden verwachtte ik dat blauwe waterstof de eerste stap zou zijn in de richting van een waterstofeconomie, en ik ben er nog steeds van overtuigd dat blauw van vitaal belang is als we onze klimaatdoelstellingen willen halen. Maar sindsdien zie ik een positieve tendens rond groen. In de maatschappij in het algemeen lijkt iedereen enthousiast over groene waterstof, maar wetenschappers, mensen uit de industrie en regeringen zijn zich ervan bewust dat het tijd kost om de hoeveelheden groene waterstof te produceren die we nodig hebben. De „in-crowd", zoals ik mensen met kennis van ons energiesysteem graag noem, beschouwt CCS dus als essentieel om de 2030-doelstellingen te halen. En er moet een begin worden gemaakt met de vergroening van een industrie die grootschalige, efficiënte elektrolytische cellen kan produceren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we zowel groene als blauwe waterstofprojecten nodig hebben om de klimaatdoelstellingen te halen: blauw om de ambities voor 2030 te verwezenlijken en groen om de doelstellingen voor 2040 en 2050 te halen.

Certificering van waterstof

Certificering van waterstof is essentieel. Zowel groene als blauwe waterstof zal duurder zijn dan grijze waterstof of aardgas. Deze vormen van waterstof zullen daarom alleen worden verkocht aan een markt die bereid is een meerprijs te betalen voor de lagere CO2-footprint. Daartoe is een internationaal erkend certificeringssysteem van essentieel belang. Het opzetten van een systeem dat voor alle spelers aanvaardbaar is, is een uitdaging en vergt tijd om te implementeren. Omdat het veel tijd kost om nieuwe regels op te stellen, moeten we ons tempo opvoeren. De industrie moet de overheid hierbij helpen en ondersteunen.

Waterstofprojecten in Rotterdam

Ik ben ervan overtuigd dat Rotterdam de „place to be” is voor groene waterstof, blauwe waterstof, waterstofimport en strategische opslag. Als haven zijn wij bereid te investeren in infrastructuur, in gebouwen, enzovoort. Wij hebben een reeks lopende projecten die de hele waardeketen bestrijken en zelfs het opzetten van een marktplaats voor waterstof omvatten.

  • Samen met de Nederlandse autoriteiten werken we aan 7,4 GW aan windmolenparken in de Noordzee, aangesloten op de haven tegen 2030.
  • Een vijftal elektrolyseprojecten wordt door verschillende bedrijven ontwikkeld, waardoor enkele jaren vóór 2030 een elektrolysecapaciteit van 500 MW operationeel zal zijn.
  • Wij werken aan een pijpleiding binnen het havengebied, die producenten, importfaciliteiten en eindgebruikers met elkaar verbindt.
  • Wij onderzoeken een rechtstreekse pijpleidingverbinding tussen Rotterdam en Noordrijn-Westfalen om het industriële hart van Duitsland van waterstof te voorzien.
  • En last but not least: we zijn actief in het opzetten van trade lanes voor de import van waterstof uit de hele wereld naar Rotterdam.

Ik verwacht dat de eerste FID's dit voorjaar zullen worden genomen en dat zowel substantiële lokale productie van groene waterstof als de invoer in 2024 hier in Europa's waterstofhub van start zullen gaan.

Artist impression van een waterstof centrale

World Hydrogen Summit

De uitdagingen van het opzetten van een nieuw systeem zijn aanwezig. Maar samen kunnen we dit nieuwe systeem creëren, dat duurzaam en winstgevend is. De World Hydrogen Summit die we samen met de Sustainable Energy Council, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam organiseren, wordt een geweldige ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is bij waterstofprojecten en -beleid in dit deel van de wereld. Ik hoop en verwacht dat wij, door deze jaarlijkse top hier in Rotterdam te houden, een extra impuls aan onze projecten kunnen geven.