Header image
Energietransitie

Verduurzamen logistieke ketens

Hoe kunnen wij je helpen?

Een CO2-neutrale logistieke keten? Het is mogelijk. Samen met partners zet het Havenbedrijf Rotterdam hierop in.

Het verduurzamen van logistieke ketens is een proces van meerdere sporen. We zetten in op duurzame brandstoffen en elektrificatie, efficiency en modal shift. Bekijk de projecten en haak aan.

PIJLER 4

Op weg naar een CO2-neutrale haven met duurzaam transport.

Duurzame brandstoffen en aandrijving

Door de fuel shift van fossiele brandstoffen naar alternatieve duurzamere brandstoffen of zero-emissieaandrijvingen kan de uitstoot van transport gereduceerd worden tot nul.  

Efficiënt transport

Deepseaschepen creëren nog altijd veel uitstoot en gebruiken veel brandstoffen. Door efficiënt transport wordt het gebruik van brandstof en daarmee de uitstoot flink omlaag gebracht. Een greep uit de projecten:

Modal shift 

Welke vorm van transport is de meest duurzame keuze en draagt zo bij aan een duurzame logistieke keten? Bekijk de mogelijkheden:

Pijler 1
Efficiency en infrastructuur
Man bij Air Liquide
Een nieuw energiesysteem
Man wijst naar terminal
Een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem

Meer informatie? Contact:

Refke Gunnewijk
Refke Gunnewijk
Programma Manager Sustainable Supply Chains