Header image

Biomassa

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Voor de import van biomassa naar Europa is de haven van Rotterdam een belangrijke haven. Houtpellets, de belangrijkste productgroep voor biomassa, worden met name gebruikt in de Europese warmte- en energiemarkt.

De verbindingen voor aanvoer en doorvoer, de verwerking van biomassa in de haven, de bestaande ladingsstromen en de gespecialiseerde overslag- en opslagfaciliteiten maken van Rotterdam een aantrekkelijke biomassahub.

Bereikbaarheid voor biomassa-aanvoer

De centrale locatie van de Rotterdamse haven in Europa maakt Rotterdam aantrekkelijk als biomassahaven. De haven heeft een maximale diepgang van 23 meter en kent geen beperkingen van sluizen of bruggen, waardoor ook de grootste schepen er 24/7 terecht kunnen. De houtpellets kunnen via de intermodale verbindingen worden vervoerd naar hun eindbestemming, zoals belangrijke markten in Duitsland, Italië, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Energiecentrales en biomassa-industrie

Op de Maasvlakte in Rotterdam zijn twee kolencentrales gevestigd die houtpellets en andere biomassa kunnen bijstoken. Deze energiecentrales en de centrales in de Rotterdamse regio, België en het Verenigd Koninkrijk zorgen voor een constante aanvoer van biomassa naar Noordwest-Europa. De kennis, ervaring en benodigde faciliteiten zijn al aanwezig in Rotterdam. Op de lange termijn zullen houtpellets steeds meer als grondstof dienen voor de biobased industrie in de haven van Rotterdam.

Distributiehub van houtpellets in Europa

De opslagcapaciteit in het Rotterdamse havengebied maakt het mogelijk Rotterdam als distributie- of voorraadlocatie voor de Noordwest-Europese markt te gebruiken. Energiebedrijven, pelletleveranciers en handelaren in biomassa vinden hier alle benodigde faciliteiten en profiteren bovendien van aantrekkelijke schaalvoordelen en een optimale kostenefficiëntie. Door de aanvoer van biomassa te bundelen in grotere schepen (Panamax bijvoorbeeld) en vervolgens in kleinere hoeveelheden te vervoeren naar hun eindbestemming, vallen de transportkosten lager uit.

Overslag- en opslagfaciliteiten voor biomassa

Het ruime aanbod in dienstverleners en opslag- en overslagfaciliteiten maakt Rotterdam aantrekkelijk als import- en doorvoerhaven van biomassa. Voor de opslag en overslag van biomassa kun je in Rotterdam terecht bij:

BOORD-BOORDOVERSLAG

In het Rotterdamse havengebied zijn een groot aantal boeien en palen te vinden voor boord-boordoverslag en transshipment.

Boord-boordoverslag

Latest news

Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg
Bereikbaarheid

IT-storing: cruciale processen in de Rotterdamse haven lopen door

Proostmoment tijdens het zomerevent
Duurzaamheid

Gezamenlijke aanpak voor schoon en emissieloos bouwen

Maasvlakte met conversiepark en Amaliahaven gezien vanuit de lucht

Overslag Rotterdamse haven nagenoeg gelijk gebleven in eerste halfjaar 2024

Meer informatie? Contact:

Joris Hurenkamp
Joris Hurenkamp
Sr Business Manager Chemicals and Dry Bulk