Header image

Theemswegtracé

We verbeteren de bereikbaarheid van de haven

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Trots, het Theemswegtracé is in dienst! Maandag 8 november reed de eerste goederentrein over het gloednieuwe 4 kilometer lange spoor van het Theemswegtracé.

De eerste trein rijdt over het Theemswegtracé

Spoorbeheerder ProRail sloot het spoorwegtracé in de haven van Rotterdam succesvol aan op de Havenspoorlijn. Het nieuwe tracé geeft tijdwinst voor het spoorgoederenvervoer; de goederentreinen kunnen voortaan zonder oponthoud van de Calandbrug de haven in- en uitrijden.

Overzichtsfilm

De werkzaamheden aan het Theemswegtracé leverden indrukwekkende beelden op. Bekijk een samenvatting van 2017 tot de oplevering.

Feestelijke open dag Theemswegtracé

De bouw van het Theemswegtracé is gereed. Daarom organiseerden we 9 oktober een open dag. Tijdens de dag konden projectleden en geïnteresseerden een kijkje nemen bij het gerealiseerde kunstwerk. We willen betrokkenen van het project en omwonenden van het Theemswegtracé bedanken voor de goede samenwerking. Met trots lieten we zien wat we gebouwd hebben: een nieuw viaduct met ruim vier kilometer verhoogd spoor, twee stalen boogbruggen en een trogbrug.

SaVe en VolkerRail

Het bouwteam van SaVe heeft vanaf 2017 het betonnen viaduct en twee stalen spoorbruggen gerealiseerd. in januari 2021 is dit kunstwerk overgedragen aan VolkerRail om het spoor erop aan te leggen.

Het Theemswegtracé loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. In november 2021 reed de eerste goederentrein over het nieuwe tracé.

Afsluiting Merseyweg verlengd

De Merseyweg (zuid) blijft tot medio augustus 2022 afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Botlekweg en de Clydeweg. Het fietspad blijft beschikbaar. De N15Y richting Maasvlakte is bij ingebruikname van het Theemswegtracé weer opengesteld.

Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Zowel over weg als over spoor en water. Om die reden investeert Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé, samen met het Rijk en de Europese Unie. 

Het Havenbedrijf Rotterdam coördineerde en realiseerde het project in samenwerking met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bedrijven Theemswegtracé
 • Verleggen stamlijn

  Februari 2017
  Om ruimte te maken voor de nieuwe Theemsweg is de stamlijn in noordelijke richting verlegd. Verleggen van de stamlijn
 • Verleggen fietspad langs Theemsweg

  Mei 2017
  Het fietspad is verlegd naar zuidzijde van de Theemsweg om ruimte te maken voor het nieuwe spoorviaduct. Werkzaamheden voor verleggen fietspad langs Theemsweg
 • Verhogen leidingenbrug over Theemsweg

  November 2017
  De leidingenbrug is van 5 naar 14 meter verhoogd zodat het spoorviaduct en de trein er onderdoor passen. Hijswerkzaamheden leidingenbrug
 • Nieuw windscherm

  Juni 2018
  Een windscherm van 27 smalle schalen is opgebouwd, om 3 brede schalen uit het bestaand windscherm veilig te kunnen verwijderen. Plaatsing nieuwe windscherm
 • Sloop van drie schalen bestaand windscherm

  November 2018
  Van het windscherm langs het Calandkanaal (1985, architect: Maarten Struijs) zijn drie schalen verwijderd om ruimte te maken voor het nieuwe spoorviaduct. Sloop van drie schalen bestaand windscherm
 • Verleggen Theemsweg

  Augustus 2019
  Het nieuwe spoorviaduct komt te liggen waar tot dusver de Theemsweg lag. De Theemsweg wordt daarvoor in drie fases in noordelijke richting verlegd. Avond werkzaamheden verleggen Theemsweg
 • Eerste mijlpaal viaduct

  1e kwartaal 2019
  De onderbouw, het spoorviaduct, begint zichtbaar te verrijzen Eerste mijlpaal
 • Wegen A15/N15 verlaagd

  2e kwartaal 2019
  Het wegenknooppunt N15/Calandbrug en de A15/Thomassentunnel zo'n 5 m verlaagd, zodat het verkeer onder de toekomstige spoorbrug door kan. Werkzaamheden verlagen wegen A15/N15
 • Trogbrug Merseyweg

  2e kwartaal 2019
  Het nieuwe spoorviaduct buigt af bij de Merseyweg/Theemsweg en passeert via een trogbrug de Merseyweg, fietspad en stamlijn.
 • Boogbrug Rozenburgsesluis

  April 2020
  Het tracé passeert de Rozenburgsesluis via een stalen boogbrug. De brug is met aangevoerde delen opgebouwd naast de sluis. Begin april 2020 verhuisde de brug naar de definitieve locatie over de sluis heen.
 • Boogbrug Thomassentunnel

  Mei 2020
  Ter hoogte van de Thomassentunnel / Calandbrug sluit het Theemswegtracé met een tweede stalen boogbrug aan op de bestaande Havenspoorlijn. De brug is in elkaar gezet aan de Neckarkade. In het Pinksterweekend van 2020 is de brug verhuisd naar de definitieve locatie over de Thomassentunnel.
 • Start bovenbouw

  2020
  In de tweede fase van project Theemswegtracé brachten we het spoor en de daarbij behorende systemen op het viaduct aan (de 'bovenbouw'). Gunning bovenbouw aan VolkerRail
 • Eerste trein

  November 2021
  Maandag 8 november reed de eerste goederentrein over het gloednieuwe 4 kilometer lange spoor van het Theemswegtracé.